Prof.Dr.Ender YARSAN

 

 

 

Article I Book I Congress I Citation

 

Article

 

1.
Yarsan,E., Tanyüksel,M., Koç,F., Essiz,D., Babür,C. (2003). Influence of experimentally induced Toxoplasmosis (Toxoplasma gondii) on the pharmacokinetics of Levofloxacin. Bull.Vet.Inst.Pulawy. 47:479-485.
2.
Yarsan E , Altinsaat C, Aycicek H, Sahindokuyucu F, Kalkan F (2003). Effects of albendazole treatment on haematological and biochemical parameters in healthy and Toxocara canis infected mice. Turk J Vet Anim Sci. 27 (5):1057-1063.
3.
Eraslan G , Akdogan M , Yarsan E , Sahindokuyucu F , Essiz D , Altintas L (2005). The effects of aflatoxins on oxidative stress in broiler chickens Turk J Vet Anim Sci. 29 (3): 701-707.
4.
Aygun,O., Yarsan,E ., Akaya,R. (2004). Levels of Lead and Copper in Muscle Meat of Crucian carp (Carassius carassius, L. 1758) from Yarseli Dam Lake, Hatay, Turkey. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 72:135-140.
5.
Eraslan G , Akdogan M , Yarsan E , Essiz D , Sahindokuyucu F , Hismiogullari SE , Altintas L   (2004). Effects of aflatoxin and sodium bentonite administered in feed alone or combined on lipid peroxidation in the liver and kidneys of broilers. Bull.Vet.Inst.Pulawy. 48 (3): 301-304.
6.
Eraslan G , Akdogan M , Yarsan E , Essiz D , Sahindokuyucu F , Altintas L   (2004). Effects of short-term exposure to pulsed electromagnetic field on some biochemical parameters in mice. Indian J Biochem Bio 41 (1): 57-59.
7.
Dagoglu G , Turel L , Yilmaz O , Yarsan E , Oto G , Kankaya E (2004). Bioavailability and pharmacokinetics of oxytetracycline in cultured rainbow trout following intramuscular administration.  Indian Vet J 81 (9): 989-992.
8.
Celik,S., Bal, R., Yarsan,E ., Durgut,R. (2004). Effects of lead on lipid peroxidation in rabbits. Indian Vet. J. 81:765-768.
9.
Turel,I., Dagoglu,G., Yilmaz,O., Yarsan,E ., Irak,K. (2005). Pharmacokinetics of long acting and conventional formulations of oxytetracycline in goats. Indian Vet. J. 82:724-727.
10.
Aycicek H, Yarsan E ., Sarimehmetoglu B, Cakmak O (2002). Aflatoxin M-1 in white cheese and butter  consumed in Istanbul, Turkey. Vet Human Toxicol. 44 (5):295-296.
11.
Yarsan,E. , Bilgili,A., Kanbur,M., Celik,S. (2002). Effects of deltamethrin on lipid peroxidation in mice. Vet Human Toxicol. 44(1): 73-75.   
12.
Akdogan,M., Bilgili,A., Kaya,S., Yarsan,E. ve Üstüner,E. (2001): Total Testosterone, Cortizol, Growth hormone and Fluorine Levels in Fluorine Intoxicated Rabbits. Turk J Vet Anim Sci. 25 (4): 489-494.
13.
Kaya,S., Yarsan,E. , Baydan,E., Akkaya,R., Aksoy,A. (2001): The Comparison of Pharmacokinetics of Conventional and Long-acting formulation of Oxytetracycline.  Turk J Vet Anim Sci. 25: 173-177.
14.
Elmas,M., Tras,B., Kaya,S., Bas,AL., Yazar,E. and Yarsan,E. (2001): Pharmacokinetics of enrofloxacin after single intravenous and intramuscular administration in angora goats. Candian Journal of Veterinary Research. 65:64-67.
15.
Yarsan,E . , Tanyüksel,M., Çelik,S. and Aydin,A. (1999). Effects of aldicarb and malathion on lipid peroxidation. Bull.Environ.Contam.Toxicol. 63(5): 575-581.
16.
Çok,I., Bilgili,A., Yarsan,E ., Bagci,C. and Burgaz,S. (1998). Organochlorine pesticide residue levels in human adipose tissue of residents of Manisa (Turkey), 1995-1996. Bull.Environ.Contam.Toxicol. 61(3): 311-316.
17.
Yarsan,E. (1998): Effects on Enzyme Values and Histopathologic Findings with Vitamin E and/or Selenium on Monensin Toxicosis in Broiler Chickens . Turk J Vet Anim Sci . 22(1):53-63.   
18.
Bilgili,A., Yarsan,E. ve Türel,I. (1999). Arsenic Residues in Grey Mullets Caught in Lake Van . Turk J Vet Anim Sci 23(2):367-371.
19.
Sanli,Y., Bilgili,A., Filazi,A., Yarsan,E ., Asti,R.,  Kurtdede,N. ve Yardimci,H. (1999). The Effects of some Antibacterial Drugs on the Immune System of Poultry . Turk J Vet Anim Sci 23:547-555.
20.
Yarsan, E., Baskaya, R., Yıldız, A., Altıntas, L., Yesilot,S. (2007). Copper, Lead, Cadmium and Mercury Concentrations in the Mussel Elliptio Buckleyi From the Marmara Sea. Bulletion Of Environmental Contamination And Toxicology. 79:218–220.
21.
Yarsan, E., Karacal, F., Ibrahim, G.I., Dikmen,B., Koksal,A. Das, Y.K. (2007). Contents of Some Metals in Honeys From Different Regions in TURKEY  Bulletion Of Environmental Contamination And Toxicology. 79:255–258.
22.
Eraslan, G; Bilgili, A; Akdogan, M, , Yarsan,E, Essiz,D., Altintas,L. (2007). Studies on antioxidant enzymes in mice exposed to pulsed electromagnetic fields. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY. 66(2): 287-289 .
23.
Yarsan,E., Cakir,O. (2006). Effects of Dichlorvos on Peroxidation in Mice on Subacute and Subchronic Periods. Pesticide Bioehemistryand Physiology. 86:106-109.
 
 
24.
Yarsan,E ., Eraslan,G., Essiz,D. (2002). Minikolon teknigi ile aflatoksin analizi. Ankara Üniv. Vet.Fak. Derg. 49(2): 113-119.
25.
Akdogan,M., Bilgili,A., Karaöz,E., Gökçimen,A., Yarsan,E. , Eraslan,G. (2002). Içme Suyu Ile Belirli Dozlarda Flor Verilen Tavsanlarin Karaciger Dokusundaki Yapisal ve Biyokimyasal Degisiklikler. Firat Üniv Saglik Bilimleri Derg. 16(1): 41-46.
26.
Yarsan,E., Kutlu,I., Yazar,S., Saltas,H. (2003). Amprolyumun tavsanlarda immun sistemin bazi parametreleri üzerine etkileri. Türk Hij.Den.Biyol.Derg. 60(2): 49-54.
27.
Bilgili,A., Yarsan,E. , Eraslan,G., Essiz,E., Kutlu,I., Saltas,H. (2002). Deltametrinin Farelerde Hümoral Bagisiklik Ve Bazi Kan Parametreleri Üzerine Etkisi Firat Üniv Saglik Bilimleri Derg. 16: 37-40.
28
Kaya,S., Baydan,E., Yarsan,E., Özdemir,M. ve Çelik,S. (2000). Etlik Piliçlerde Sulu Sodyum Kalsiyum Aluminyum Silikat'in Aflatoksin B1, Vitamin A ve C'yi Baglama kapasitesi. Çiftlik. 196:70-74.   
29.
Yarsan,E. (1996): Monensin ile vitamin E ve selenyumun etlik piliçlerde, canli agirlik artisi, yem tüketimi ve bazi mineral madde degerleri üzerine etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 43(3): 287-297.
30.
Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Seker,Y. (1996): Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetigi ve manganla enrofloksasin arasinda emilme yönünden etkilesme. A.Ü.Vet.Fak. Derg.43(2):195-202.
31.
Sagmanligil,H., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Türel,I. (1996). Van Gölünden avlanan inci kefali örneklerinde organik klorlu insektisid düzeyleri üzerinde arastirmalar. Veteriner Bilimleri Dergisi. 12(2): 69-72.
32.
Kaya,S., Sanli,Y., Yarsan,E. , Özsoy,A., Akkaya,R., Bilgili,A. (1996). Çok yönlü hayvan yetistiriciliginde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin arastirilmasi: 1.Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun arastirilmasi. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8(4):59-80.
33.
Kerman,M., Kaya,S., Bilgili,A., Akkaya,R. ve Yarsan,E. (1996). Çok yönlü hayvan yetistiriciliginde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin arastirilmasi: 3. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinde toksik etkili mineral madde içeriklerinin arastirilmasi. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8(4):81-92.
34.
Sanli,Y., Yavuz,H., Filazi,A., Yarsan,E. ve Özsoy,A. (1996). Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin pestisid artiklariyla kirlenme durumu üzerinde arastirmalar. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8(4):111-130.
35.
Sanli,Y., Yarsan,E. , Özdemir,M. ve Sekkin,S. (1996): Tüketime sunulan bazi tavuk etlerinde uçucu zehirlerle bulasma olgulari. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 43(1):109-112.
36.
Yarsan,E., Özdemir,M. ve Turhan E. (1996). Sigirlarda kursunla akut zehirlenme olayi. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 43(3)277-279.
37.
Yavuz,H., Akar,F., Akkaya,R., Kerman,M., Sanli,Y., Yarsan,E ., Filazi,A. (1997). Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin hayvan sagligi ve verimliligi yönünden önem tasiyan nitrat-nitrit, tannik asit ve siyanür içerikleri üzerinde arastirmalar. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 9(1):57-88.
38.
Doganay,A., Ayaz,E. ve Yarsan,E. (1998). Farelerde Aspicularis tetraptera'ya karsi Netobimin'in etkisi. Türkiye Parazitoloji Dern. Derg. 22(2): 185-187.
39.
Tanyildizi.S., Pirinçci,I., Kaya,S., Tras,B. ve Yarsan,E. (1998). Siyanür ve tiyosiyanatin farelerde bazi toksikokinetik parametrelerinin arastirilmasi. Veteriner Bilimleri Dergisi. 14(1): 41-46.
40.
Pirinçci,I., Tanyildizi,S., Kaya,S. ve Yarsan,E. (1998). Amigdalin ile zehirlenen koyunlarda siyanür ve tiyosiyanatin rumen sivisi ve kandaki bazi toksikokinetik parametrelerinin arastirilmasi. Veteriner Bilimleri Dergisi.14(1): 25-31.
41.
Sanli,Y., Filazi,A. ve Yarsan,E. (1998). Et-tipi piliçlerde canli agirlik üzerine stabilize rumen ekstraktinin etkisi. Vet.Hek.Dern.Derg. 69(1-2).57-60.
42.
Baydan,E., Kurtdede,A., Kaya,S., Börkü,K., Yarsan,E . ve Petekkaya,S. (1998). Saglikli ve piyelonefritisli köpeklerde enrofloksasinin farmakokinetigi üzerine çalismalar. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi. 9(1-2):73-76.
43.
Yarsan,E. , Tanyüksel M., Babür,C. ve Kutlu,I. (1999). Albendazol'un Hümoral ve Hücresel Immun Yanit Üzerine Etkilerinin Degerlendirilmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 56(2): 67-74.
44.
Filazi,A., Yarsan,E. , Kaya,S. ve Kum,C. (1999). Farelerde Amitraz Zehirlenmesine iliskin arastirmalar: 2. Akut zehirlenmelerde karaciger Malondialdehid düzeyleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 45(2-3):267-271.
45.
Doganay,A., Gönenç,B. ve Yarsan,E . (1999): Farelerde sekonder hidatidoz olusumuna karsi Albendazol'un koruyucu etkisi. Türkiye Parazitoloji Dern. Derg. 23(2): 190-193.
46.
Bilgili,A., Kaya,S. ve Yarsan,E. (1996): Farelerde ivermektinle zehirlenmelerde sagaltim denemeleri. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8(4):131-136.
47
Akar,F., Kaya,S., FilaziA. ve Yarsan,E. (1994): Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazi dogal olumsuzluk faktörleri: 1. Tanen ve Siyanür düzeyleri.  A.Ü.Vet.Fak.Derg. 41 (1): 119-131.
48.
Akar,F., Filazi,A., Kurtdede,N., Bagci,C. ve Yarsan,E. (1994): Büyümekte olan piliçlerin immun sistemi üzerine maduramisinin etkileri. Türk Vet.Hek.Derg. 6 (4): 21-24.
49.
Kaya,S., Yarsan,E. , Filazi,A. ve Akar,F. (1995): Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazi dogal olumsuzluk faktörleri: 2. Gossipol düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 42 (3): 323-326.
50.
Bilgili,A., Sagmanligil,H., Çetinkaya,N., Yarsan,E. ve Türel,I. (1995): Van Gölü suyunun dogal kalitesi ve buradan avlanan inci kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) örneklerinde bazi agir metal düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 42 (4):445-450.
51.
Filazi,A. ve Yarsan,E. (1995): Tavuk yemi örneklerinde ölçülen Furazolidon düzeyleri. A.Ü.Vet. Fak.Derg. 42 (4):449-503.
52.
Yarsan,E. , Çelik,S., Eraslan,G., Aycicek,H. (2002). Effects of Albendazole treatment on lipid peroxidation of healthy and Toxocara canis infected mice. Israel Journal of Veterinary Medicine. 57(1): 13-18.
53. Ayçicek,H., Yarsan,E., Sarimehmetoglu,H.O., Tanyüksel,M., Girginkardesler, N. and Özyurt, M. (2001): Efficacy of Some Disinfectants on Embryonated Eggs of Toxocara canis .  Turk J Med Sci . 31:35-39.

 

Reviewes

 

1. Yarsan,E., Ibrahim,G.I. (2004). Florokinolonlar. Türk Veteriner Hekimleri Birligi Dergisi. 4(1-2):53-61.
2. Yarsan,E. , Gülec,M. (2003). Kanatlilarda stres, vitamin ve mineral uygulamalari. Türk Veteriner Hekimleri Birligi Dergisi. 55-63.
3. Yarsan,E. , Sahindokuyucu,F. (2003). Kanatlilarda koksidiyoz ve sagaltim. Türk Veteriner Hekimleri Birligi Dergisi. 3(1-2): 73-78.
4. Yarsan,E. , Sahindokuyucu,F. (2002). Pestisidlerin yabani hayata etkileri. EKIN. 6(20):44-51.
5. Kaya,S. ve Yarsan,E. (2000). Iyonofor antibiyotiklerin farmakoloji ve toksikolojisi. Türk Veteriner Hekimligi Dergisi. 12(3): 56-61.
6. Yarsan,E. ve Eraslan,G. (2000). Çevresel kirleticilerin kanatli yumurtalarina yönelik embriyotoksik ve teratojenik etkileri. EKIN. 4(13): 82-88.
7. Yarsan,E . ve Kanbur,M. (2000). Baliklarda asilama programlari. Türk-Koop EKIN. 4(11): 58-63.
8. Yarsan,E. (1999). Süte geçebilen bitkisel zehirli maddeler. Türk Koop EKIN. 3:50-55.
9. Kaya,S. Baydan,E. ve Yarsan,E . (1998). Hayvan dokularindaki veteriner ilaç kalintilarina pisirme ve dondurma islemlerinin etkileri. Türk Veteriner Hekimligi Dergisi. 10(4):50-54.
10. Yarsan,E. (1998): Lipid peroksidasyon olayi ve önlenmesine yönelik uygulamalar. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi. 9(1-2):89-95.
11. Yarsan,E. ve Özdemir,M. (1997): Aflatoksinlerin insan ve hayvan sagligi yönünden önemi ve aflatoksinlerin önlenmesine yönelik uygulamalar. Tarim Kredi Koop.Derg. 1(1):41-47.
12. Kaya,S., Baydan,E. ve Yarsan,E. (1996): Yem ve yem hammaddelerinde bulunan olumsuzluk faktörleri ve hayvanlara yönelik etkileri: 2. Ilaç ve mineral maddeler. Türk Vet.Hek.Dern.Derg. 68(2):77-83.
13. Kaya,S. ve Yarsan,E. (1996): Veteriner hekimlikte önemli ilaç etkilesmeleri. Türk Vet.Hek. Derg. 8(3):12-21.
14. Kaya,S. ve Yarsan,E. (1995): Yem ve yem hammaddelerinde küflenmenin önlenmesi ve mikotoksinlerle kirletilmis bu tür yemlerin degerlendirilmesine yönelik uygulamalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 42 (2): 111-122.
15. Kaya,S., Baydan,E. ve Yarsan,E. (1996): Yem ve yem hammaddelerinde bulunan olumsuzluk faktörleri ve hayvanlara yönelik etkileri: 2. İlaç ve mineral maddeler. Türk Vet.Hek.Dern.Derg. 68(2):77-83.
16. Yarsan,E. (2008). Hayvan Barınaklarında ve Kapalı Alanlarda Dezenfeksiyon Uygulamaları. TarımTürk. 9:75-78.
17. Yarsan,E. (2007). Veteriner Sağlık Ürünleri ve Sebest Veteriner Hekimil Sempozyumunun ardından. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 7(1-2):34-41.
18. Yarsan,E., Sarı,S. (2007).Yara Sağaltımında Larval Tedavi Uygulamaları. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 7(3-4):59-66.
19. Yarsan,E., Çevik,A. (2007). Vektör Mücadelesinde Biyopestisidler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 64(1):61-70.