Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 
 
Arastırma Makaleleri I Derlemeler I Proje I Kitap I Kongre/Sempozyum I Atif

 

Derlemeler
1. Yarsan,E., Ibrahim,G.I. (2004). Florokinolonlar. Türk Veteriner Hekimleri Birligi Dergisi. 4(1-2):53-61.
2. Yarsan,E. , Gülec,M. (2003). Kanatlilarda stres, vitamin ve mineral uygulamalari. Türk Veteriner Hekimleri Birligi Dergisi. 55-63.
3. Yarsan,E. , Sahindokuyucu,F. (2003). Kanatlilarda koksidiyoz ve sagaltim. Türk Veteriner Hekimleri Birligi Dergisi. 3(1-2): 73-78.
4. Yarsan,E. , Sahindokuyucu,F. (2002). Pestisidlerin yabani hayata etkileri. EKIN. 6(20):44-51.
5. Kaya,S. ve Yarsan,E. (2000). Iyonofor antibiyotiklerin farmakoloji ve toksikolojisi. Türk Veteriner Hekimligi Dergisi. 12(3): 56-61.
6. Yarsan,E. ve Eraslan,G. (2000). Çevresel kirleticilerin kanatli yumurtalarina yönelik embriyotoksik ve teratojenik etkileri. EKIN. 4(13): 82-88.
7. Yarsan,E . ve Kanbur,M. (2000). Baliklarda asilama programlari. Türk-Koop EKIN. 4(11): 58-63.
8. Yarsan,E. (1999). Süte geçebilen bitkisel zehirli maddeler. Türk Koop EKIN. 3:50-55.
9. Kaya,S. Baydan,E. ve Yarsan,E . (1998). Hayvan dokularindaki veteriner ilaç kalintilarina pisirme ve dondurma islemlerinin etkileri. Türk Veteriner Hekimligi Dergisi. 10(4):50-54.
10. Yarsan,E. (1998): Lipid peroksidasyon olayi ve önlenmesine yönelik uygulamalar. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi. 9(1-2):89-95.
11. Yarsan,E. ve Özdemir,M. (1997): Aflatoksinlerin insan ve hayvan sagligi yönünden önemi ve aflatoksinlerin önlenmesine yönelik uygulamalar. Tarim Kredi Koop.Derg. 1(1):41-47.
12. Kaya,S., Baydan,E. ve Yarsan,E. (1996): Yem ve yem hammaddelerinde bulunan olumsuzluk faktörleri ve hayvanlara yönelik etkileri: 2. Ilaç ve mineral maddeler. Türk Vet.Hek.Dern.Derg. 68(2):77-83.
13. Kaya,S. ve Yarsan,E. (1996): Veteriner hekimlikte önemli ilaç etkilesmeleri. Türk Vet.Hek. Derg. 8(3):12-21.
14. Kaya,S. ve Yarsan,E. (1995): Yem ve yem hammaddelerinde küflenmenin önlenmesi ve mikotoksinlerle kirletilmis bu tür yemlerin degerlendirilmesine yönelik uygulamalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 42 (2): 111-122.
15. Kaya,S., Baydan,E. ve Yarsan,E. (1996): Yem ve yem hammaddelerinde bulunan olumsuzluk faktörleri ve hayvanlara yönelik etkileri: 2. İlaç ve mineral maddeler. Türk Vet.Hek.Dern.Derg. 68(2):77-83.
16. Yarsan,E. (2008). Hayvan Barınaklarında ve Kapalı Alanlarda Dezenfeksiyon Uygulamaları. TarımTürk. 9:75-78.
17. Yarsan,E. (2007). Veteriner Sağlık Ürünleri ve Sebest Veteriner Hekimil Sempozyumunun ardından. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 7(1-2):34-41.
18. Yarsan,E., Sarı,S. (2007).Yara Sağaltımında Larval Tedavi Uygulamaları. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 7(3-4):59-66.
19. Yarsan,E., Çevik,A. (2007). Vektör Mücadelesinde Biyopestisidler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 64(1):61-70.
 

 

Veteriner Hekimliği
 
Tarihçe
Eğitim
Fakülteler
Odalar
Veteriner Terimleri
Farmakoloji ve Toksikoloji
  DERS NOTLARI
Web sayfaları
İlaç firmaları
Veteriner ilaçları
İlaçlarda arınma süreleri

 

 

Kongre ve Sempozyum Katılımları

 

 

Bilimsel Etkinlikler