Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 
 
Arastırma Makaleleri I Derlemeler I Proje I Kitap I Kongre/Sempozyum I Atif

 

Derlemeler

1.

Kaya,S. ve Yarsan,E. (1995): Yem ve yem hammaddelerinde küflenmenin önlenmesi ve mikotoksinlerle kirletilmiş bu tür yemlerin değerlendirilmesine yönelik uygulamalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 42 (2): 111-122.

2.

Kaya,S. ve Yarsan,E. (1996): Veteriner hekimlikte önemli ilaç etkileşmeleri. Türk Vet.Hek. Derg. 8(3):12-21.

3.

Kaya,S., Baydan,E. ve Yarsan,E. (1996): Yem ve yem hammaddelerinde bulunan olumsuzluk faktörleri ve hayvanlara yönelik etkileri: 2. İlaç ve mineral maddeler. Türk Vet.Hek.Dern.Derg. 68(2):77-83.

4.

Yarsan,E. ve Özdemir,M. (1997): Aflatoksinlerin insan ve hayvan sağlığı yönünden önemi ve aflatoksinlerin önlenmesine yönelik uygulamalar. Tarım Kredi Koop.Derg. 1(1):41-47.

5.

Yarsan,E. (1998): Lipid peroksidasyon olayı ve önlenmesine yönelik uygulamalar. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi. 9(1-2):89-95.

6.

Kaya,S. Baydan,E. ve Yarsan,E. (1998). Hayvan dokularındaki veteriner ilaç kalıntılarına pişirme ve dondurma işlemlerinin etkileri. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi. 10(4):50-54.

7.

Yarsan,E. (1999). Süte geçebilen bitkisel zehirli maddeler. Türk Koop EKİN. 3:50-55.

8.

Kaya,S. ve Yarsan,E. (1999). İyonofor antibiyotiklerin farmakoloji ve toksikolojisi. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi. 12(3): 56-61.

9.

Kaya, S. ve Yarsan,E. (1999). Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması, ve zehirlenmelere yol açabilen başlıca maddeler: 3. Mikotoksinler ve diğer zehirler.  EKİN. 3(7):92-98.

10.

Yarsan,E. ve Kanbur,M. (2000). Balıklarda aşılama proğramları. Türk-Koop EKİN. 4(11): 58-63.

11.

Yarsan,E. ve Eraslan,G. (2000). Çevre kirleticilerinin kanatlı yumurtalarına yönelik embriyotoksik ve teratojenik etkileri. Türk-Koop EKİN. 4(13): 82-88.

12.

Yarsan,E., Şahindokuyucu,F. (2002). Pestisidlerin yabani hayata etkileri. EKİN. 6(20):44-51.

13.

Yarsan,E., Şahindokuyucu,F. (2003). Tavuklarda koksidiyoz ve sağaltımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 3(1-2): 73-78.

14.

Yarsan,E., Gülec,M. (2003). Kanatlılarda stres, vitamin ve mineral uygulamaları. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 3(3-4):55-63.

15.

Yarsan,E., Ibrahim,G.I. (2004). Florokinolonlar.  Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 4(1-2):53-61.

16.

Yarsan,E. (2007). Veteriner Sağlık Ürünleri ve Sebest Veteriner Hekimliği Sempozyumunun ardından. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 7(1-2):34-41.

17.

Yarsan,E., Sarı,S. (2007).Yara Sağaltımında Larval Tedavi Uygulamaları. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 7(3-4):59-66.

18.

Yarsan,E., Çevik,A. (2007). Vektör Mücadelesinde Biyopestisidler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 64(1):61-70.

19.

Yarsan,E. (2008). Hayvan Barınaklarında ve Kapalı Alanlarda Dezenfeksiyon Uygulamaları. TarımTürk. 9:75-78.

20.

Yarsan,E. (2008). Hayvansal zehirler ve zehirlenmelerde sağaltım uygulamaları. TarımTürk. 11(3): 82-84.

21.

Yarsan,E. (2008). Hayvanlarda vitamin mineral yetersizlikleri. TarımTürk. 11(3):88-94.

22.

Yarsan,E. (2008). Gelişmeyi hızlandırıcı amaçla kullanılan anabolik maddeler.TarımTürk. 13(3):83-88.

23.

Ekici,H., Yipel,M., Portakal,P., Yarsan,E. (2008). Gıda katkı maddelerinin toksikolojik yönden incelenmesi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 8(1-2):60-66.

24.

Ekici,H., Yarsan,E. (2008). Antibiyotiklere direnç ve dirençliliğin boyutlarının çok yönlü değerlendirilmesi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 8(3-4):85-93.

25.

Yarsan,E., Yipel,M. (2009). Sinir sistemi üzerine etkili zehirli bitkiler. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi. 21(1-2):57-63.

26.   

Ekici,H., Yarsan,E. (2009). Akuakültür Canlılarında Zehirli Etki Oluşturabilecek Maddeler. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi. 26(3): 229-233.

27.

Portakal, P., Yarsan,E., (2010). Karaciğer üzerine etkili zehirli bitkiler. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi. 22(1-2):58-65.

28.

Yarsan,E., Güleç,M. (2010). Kanatlılarda Sıcaklık Stresi. TarımTürk. 24(5): 119-120.

29.

Saghei,S., Yarsan,E. (2010). Gen Tedavisi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 10(3-4):102-109.

30.   

Yipel,M., Yarsan,E. (2011). Kedi ve Köpekler için Zehirli Bitkiler. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 11(3-4):69-79.

31.

Yarsan,E. (2012). Kanatlılarda Antibakteriyel İlaç Kullanımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 12(1-2):80-82.

32.

Yarsan,E., Aktaş,İ. (2012). Biyotoksinlerin Ağrı Kesici Olarak Kullanımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 12(1-2):128-135.

33.

Yarsan,E. (2012). Süte Geçebilen Zehirli Maddeler ve Sütte Zehirli Veteriner İlaç Kalıntıları. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 12(1-2):84-88.

34.

Yipel,M., Yarsan,E. (2012). Güncel Endişe “Su Ürünlerinde Kirlilik”. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 12(3-4):78-87.

35.

Yarsan,E. (2012). Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler ve Bilinçli Kullanım İlkeleri. Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi. 18:10-14.

36.

Yarsan,E. (2013). Mikotoksinler; Önemi, Önlenmelerine Yönelik Uygulamalar ve Kalıntı Sorunu. Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi. 19:47-51.

37.

Yarsan, E., Yipel M (2013) The Important Terms of Marine Pollution “Biomarkers and Biomonitoring, Bioaccumulation, Bioconcentration, Biomagnification”. J Mol Biomark Diagn S1: 003. doi:10.4172/2155-9929.S1-003. Review.

38.

Saghei,S., Yarsan,E. (2013). Atlarda Zehirli Bitkiler. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 13(1-2):107-115.

39.

Yarsan,E. (2013). Sütte Veteriner İlaç Kalıntıları. İnfovet Dergisi. Haziran 114: 74.78.

40.

Yarsan,E. (2012). Hayvansal Gıdalarda Kalıntı Sorunu. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni. 6:3-6.

41.

Yarsan,E. (2013). Veteriner Hekimlikte Bilinçli ve Güvenli İlaç Kullanımı. Vena (Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Dergisi). 1:8-11.

42.

Yarsan,E. (2013). Etiket dışı ilaç kullanımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 13(3-4):44-50.

43.

Diri,M. Yarsan,E. (2013). Türkiye, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’daki Veteriner Sağlık Ürünleri Mevzuatı ve İdari Yapı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 13(3-4):74-83.

44.

Yarsan,E., Alim,E.Ç. (2014). Veteriner Hekimlikte Homeopati. Petinfo. 4:60-67.

45.

Yarsan.E., Diri,M. (2014). Veteriner Sağlık Ürünleri Mevzuatında İyi Üretim Uygulamaları. Performans. 29: 36-44.

46.

Yarsan,E. (2014). Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları Ve Ulusal Kalıntı İzleme Planı Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi. 8(22): 3-8.

47.

Yarsan,E. (2014). Atlarda ilaç kullanımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 14(1-2):46-56.

48.

Topyıldız,M., Yarsan,E. (2014). Çevresel kirliliğin izlenmesinde biyoindikatör canlılar. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 14(1-2):83-93.

49.

Yarsan,E. (2014). Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 14(3-4): 76-82.

50.

Diri,M., Yarsan,E. (2014). Süt verimini artıran (Galaktojen) bitkiler. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 14(3-4): 111-120.

51.

Yarsan,E. (2015). Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı. İnfovet Dergisi. Şubat 134: 114-123.

52.

Yarsan,E. (2015). Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Ruminant Performans. 36: 4-16.

53.

Yarsan,E. (2015). Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Petİnfo. 73: 72-80.

54.

Yarsan,E. (2015). Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Süthattı. Kasım-Aralık 2015:16.

55.

Yarsan,E. (2015). Halk Sağlığı Uygulamalarında Veterinerlik Hizmetlerinin Rolü. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 15(1-2):72-76.

56.

Altıntaş,L., Yarsan,E. (2015). Kedi ve Kopeklerde Antibiyotik Direnci. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics. 1(2):26-34.

57.

Yarsan,E. (2015). Pestisidler: İnsan ve Hayvan Sağlığına Yönelik Olumsuz Etkileri. Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi. 9(25):2-8.

58.

Ishraga G. Ibrahim, Amna E. Khalafalla, Yarsan, E., Altintas, L., Tumer, I. (2016). Methods for Screening Veterinary Drug Residues in Animal Products: A review. Sudan J. Vet. Res., 31: 1-8.

59.

Levent ALTINTAŞ, Hidayet TUTUN, Sedat SEVİN, Ender YARSAN. Su Urunleri Yetiştiriciliğinde Prebiyotik ve Probiyotik Kullanımı. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics 2016;2(1):29-37.

60

Ender YARSAN. Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Önemi ve Kontrolü. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics 2016;2(2):75-81.

61.

Yarsan,E., Bilir,E.K. (2016). Kolistin Direnci. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 16(1-2): 28-33.

62.

Yarsan,E., (2016). Farkında mıyız Acaba? İnfovet. Aralık 2016, 156:124-130.

63.

Yarsan,E. (2016). Farkında mıyız Acaba? Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi. 10(28):40-43.

64.

Sevin S,,Yarsan E.,2017. Yemlerdeki Olumsuzluk Faktörlerinin Tespitinde Analitik Yöntemler. Türkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics 2017; 3(2):144-148.

65.

Yipel,M., Yarsan E.,2017. Yemlerde Ağır Metal ve Diğer İz Elementlerden Kaynaklanan Olumsuzluklar. Türkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics 2017; 3(2):102-106.

 

 

Veteriner Hekimliği
 
Tarihçe
Eğitim
Fakülteler
Odalar
Veteriner Terimleri
Farmakoloji ve Toksikoloji
  DERS NOTLARI
Web sayfaları
İlaç firmaları
Veteriner ilaçları
İlaçlarda arınma süreleri

 

 

Kongre ve Sempozyum Katılımları

 

 

Bilimsel Etkinlikler