Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
     
 
 
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takvimi

 

Danışmanı Olduğum Doktora Öğrencileri

Levent Altıntaş (Mezun)
  I.Seminer:
Kedi ve köpeklerde yatıştırıcı ve hareketsiz kılıcı ilaçlar
  II. Seminer:
Kedi ve köpeklerde davranış bozukluklarında kullanılan ilaçlar
  Tez:
Ağızdan Kullanılan Bazı Sülfonamid Preparatların Broylerde Biyoeşdeğerliliği. (03 Şubat 2006).
Ş.Ege Hişmioğulları (Mezun)
  I.Seminer:
Etcıllerde Karsılasılan Eklem Hast.Matrıks Metalloproteınazlarının (Mmps) Rolu Ve Saglatım Yaklasımlar
  II. Seminer:
Poliklorlu Dibenzo-Paradoksinkerde Yapı-Etki İlişkisi ce Zehirli Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Tez:
Türkiye'de Ruhsatlı Bazı Veteriner Antibakteriyel İlaç Spesiyalitelerinin (Aminoglikozidler Ve Sülfonamidler) Etken Madde İçeriklileri Ve Bazı Saklanma Şartlarının Bu Düzeylere Etkisi Üzerine Çalışmalar. (23 Tummuz 2004).
Ishraga G. İbrahim (Mezun)
  I.Seminer:
Florokinolon Grubu Antibiyotikler Ve Sağaltımda Kullanım Alanları
  II. Seminer:
Farmakoloji Ve Toksikoloji Analizlerinde Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi
  Tez:
Enrofloksasinin Etlik Civciv ve Piliçlerde Eklemlere Yönelik Etkilerinin Histopatolojik ve Biyokimyasal Parametreler İle Değerlendirilimesi. 06 Ekim 2006).
Alparslan Çevik (Mezun)
  I.Seminer:
Biyopestisidler
  II. Seminer:
Lipid Peroksidasyon Olayı Ve Pestisidler
  Tez:
Ankara Bölgesi Kanatlı Karma Yemlerinde Fumonisin B1 Varlığının Araştırılması (20 Temmuz 2006)
Metin Güleç (Mezun)
  I.Seminer:
Kanatlı Hayvanlarda Antibakteriyal İlaç Kullanımı
  II. Seminer:
Kanatlılarda Stres; Vitamin Ve Mineral Uygulamaları
  Tez:
Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Bazı İllerden Toplanan Bal Örneklerinde Metal Düzeylerinin Belirlenmesi (27 Temmuz 2007)
Sibel Çakır (Mezun)
  I.Seminer:
Aloe vera
  II. Seminer:
Yara Sağaltımında Larval Tedavi Uygulamaları
   
Çukurova Yöresi’nden Toplanan Süt Örneklerinde Sentetik Piretroid İnsektisid Varlığının Araştırılması (Temmuz 2008)
E.Ozan Çakır (Mezun)
  I.Seminer:
Bitkisel Nitelikli Antelmentik Maddeler
  II. Seminer:
Veteriner Tıbbi Ürünlerde Farmakovijlans Kavramı
  Tez:
Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Süt Örneklerinde Bazı Metal Düzeyleri. (Ocak 2009)
Mustafa Yipel (Mezun)
I.Seminer:
Sinir Sistemi Üzerinde Etkili Zehirli Bitkiler. Aralık,2008.
II. Seminer:
Kedi ve Köpeklerde Zehirli Etkili Bitkiler, Aralık 2010
Tez:
AKDENİZ ANTALYA KÖRFEZİ’ NDE AVLANAN BARBUNYA (Mullus barbatus, Linnaeus, 1758), KEFAL (Mugil cephalus, Linnaeus, 1758) ve YEŞİL KAPLAN KARİDESİ (Panaeus semisulcatus, De Haan, 1844) TÜRLERİNDE BAZI AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (2012)
Pınar Portakal (Mezun)
I.Seminer:
Karaciğer Üzerinde Etkili Zehirli Bitkiler. Aralık,2008.
II. Seminer:
Gıda Katkı Maddelerinin Toksikolojik Yönden İncelenmesi. Aralık,2008.
Tez:
Varroa jacobsoni ile Doğal Enfeste Balarısı Kolonilerinde Coumafos Etken Maddesi İçeren Farklı Farmasötik Şekillerin Etkinliği ve Baldaki Kalıntılarının Araştırılması (2010)
Hüsamettin EKİCİ (Mezun)
I.Seminer:
Antibiyotiklere Direnç ve Dirençliliğin Boyutlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi. Aralık,2008.
II. Seminer:
Akuakültür Canlılarında Zehirli Etki Oluşturabilecek Maddeler, Nisan 2009
Tez:
Florfenikol ihtiva eden preparatların broylerlerde biyoeşdeğerliği, farklı saklama şartlarının etkileri ile farmakovijilans taramaları, Temmuz 2011.
Shahram Saghaei (Mezun)
I.Seminer:
GenTedavisi, Aralık 2010
II. Seminer:
Atlarda Zehirli Etkili Bitkiler, Haziran 2011
Tez:
Farklı Saklama Şartlarında Muhafaza Edilen Oksitetrasiklin, Enrofloksasin, Sülfonamid–Trimetoprim ve Levamizol İçeren Veteriner Müstahzarların Orjinal ve Açılmış Şekillerindeki Etkin Madde Düzeyleri.
Ece Çağırıcı Alim (Mezun)
  1. Seminer Veteriner Hekimliğinde Homeopati (2014)
  2. Seminer Böbreklere Yönelik Zehirli Maddeler (2014)
  Tez
ANKARA VE ÇEVRE BAZI İLÇELERİ’NDEN TOPLANAN BALLARDA METAL DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (2016)
İbrahim Aktaş (Mezun)
  Seminer
AĞRI KESİCİ OLARAK BİYOTOKSİNLERİN KULLANIMI (2012)
  Tez Kilis Keçilerinde Geleneksel Ve Uzun Etkili Oksitetrasiklin Müstahzarlarının Farmakokinetiği (2016)
Mehmet Diri (Mezun)
1. Seminer
TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE JAPONYA’DAKİ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ MEVZUATI VE İDARİ YAPI (2013)
2. Seminer
SÜT VERİMİNİ ARTIRAN (GALAKTOJEN) BİTKİLER (2014)
Tez
TÜRKİYE’DEKİ YARIŞ ATLARININ SOLUNUM YOLLARINDAN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS SPP VE STAPHYLOCOCCUS SPP ETKENLERİNDE ANTİBAKTERİYEL İLAÇLARA DİRENCİN TESPİT EDİLMESİ (2018)
Sedat Sevin (Mezun)
Tez
Ülkemize Özgü Çam Balı ve Kestane Balı’nın Krem Tarzında Farmasötik Şeklinin Geliştirilmesi ve Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 2018.
Metin Topyıldız (Mezun)
1. Seminer
ÇEVRESEL KİRLİLİĞİN İZLENMESİNDE BİYOİNDİKATÖR CANLILAR (2014)
2. Seminer
SİNDİRİM SİSTEMİ ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLİ BİTKİLER (2015)
Tez
Propolisin Krem ve Solüsyon Tarzında Farmasötik Şekillerinin Geliştirilmesi ve Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 2020.
E.Kübra Bilir (Mezun)
  Seminer ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ VE ÇEVREDEKİ DÖNGÜSÜ (2017)
  Tez
Ülkemizde Adana Yöresinden Toplanan Kırmızı Biberlerde (Capsicum annuum L.) Biber ve Çekirdeğindeki Kapsaisin Miktarının Tespit Edilmesi ve Kolon Kanser Hücreleri (Caco-2) Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması. 2020
Eren Ekici (Mezun)
  Seminer GÖZE TOKSİK ETKİLİ MADDELER (2017)
  Tez
Aflibercept ve Ranibizumab’ın Farklı Çeşitten Göz Hücre Hatlarına Yönelik Olası Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması. 2023
Yavuz Altun (Mezun)
  Seminer
KANATLILARDA EKTOPARAZİT (DERMANYSSUS GALLİNAE) KONTROLÜ (2020)
  Tez
Veteriner Hekimliği Uygulamalarında Etiket Dışı İlaç Kullanımının Boyutlarının Araştırılması. Yavuz ALTUN, 2023.
Sümeyye Aliye Ünal (Aktif)
  Seminer
Balda Çevresel ve Arıcılık Kaynaklı Kirletici Maddeler. (2020)
  Tez
Sinem Pehlivan (Mezun)
  Seminer
-
  Tez
Türkiye’de Bulunan Arı Irklarından Elde Edilecek Arı Zehiri Bileşiminin Analizi ve Antikanserojen Etkilerinin İnVitro Olarak Araştırılması
   
TÜRKİYE'DE BULUNAN ARI IRKLARINDAN ELDE EDİLECEK ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİNİN ANALİZİ VE ANTİKANSEROJEN ETKİLERİNİN İNVİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI. Sinem PEHLİVAN, 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Danışmanı Olduğum Yüksek Lisans Öğrencileri
Önder Çakır (Mezun)
Tez
Diklorvos'un Subakut Ve Subkronik Dönemde Farelerde Lipid Peroksidasyon Olayı Üzerine Etkileri(21 Temmuz 2004)
Mehmet Şafak (Mezun)
Tez
Klorprifos ve Lambda-Siyhalotrin'nın Subakut ve Subkronik Dönemde Farelerde Lipid Peroksidasyon Olayı Üzerine Etkileri (11 Temmuz 2005)
Hakan Buzkaya (Mezun)
  Tez TÜRKİYE’DE BEŞERİ VE VETERİNER HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN İDRAR SONDALARININ SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Atalay Bozbay (Mezun)
  Tez EVCİL HAYVANLARDA ZEHİRLİ METALLER ve TÜRKİYE’DEKİ DAĞILIMI. 2016.
Ayşe Nihal Göde (Mezun)
  Tez TÜRKİYE’DEKİ ZEHİRLİ BİTKİLERİN COĞRAFİK DAĞILIMI VE HAYVANLAR ÜZERİNDEKİ TOKSİK ETKİLERİ (2016)
Özge Güler (Mezun)
  Tez TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI. 2108
Ertuğrul Yaman (Mezun)
  Tez
KANATLILARDA ANTİBİYOTİKLERE ALTERNATİF UYGULAMALAR; PROBİYOTİKLER, PREBİYOTİKLER, ORGANİK ASİTLER, FİTOJENLER, ESANSİYEL YAĞLAR VE BAKTERİYOSİNLER. 2020