Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 
2009 - 2010 Yılı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takvimi

 

Danışmanı Olduğum Doktora Öğrencileri

Levent Altıntaş (Mezun)
  I.Seminer:
Kedi ve köpeklerde yatıştırıcı ve hareketsiz kılıcı ilaçlar
  II. Seminer:
Kedi ve köpeklerde davranış bozukluklarında kullanılan ilaçlar
  Tez:
Ağızdan Kullanılan Bazı Sülfonamid Preparatların Broylerde Biyoeşdeğerliliği. (03 Şubat 2006).
Ş.Ege Hişmioğulları (Mezun)
  I.Seminer:
Etcıllerde Karsılasılan Eklem Hast.Matrıks Metalloproteınazlarının (Mmps) Rolu Ve Saglatım Yaklasımlar
  II. Seminer:
Poliklorlu Dibenzo-Paradoksinkerde Yapı-Etki İlişkisi ce Zehirli Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Tez:
Türkiye'de Ruhsatlı Bazı Veteriner Antibakteriyel İlaç Spesiyalitelerinin (Aminoglikozidler Ve Sülfonamidler) Etken Madde İçeriklileri Ve Bazı Saklanma Şartlarının Bu Düzeylere Etkisi Üzerine Çalışmalar. (23 Tummuz 2004).
Ishraga G. İbrahim (Mezun)
  I.Seminer:
Florokinolon Grubu Antibiyotikler Ve Sağaltımda Kullanım Alanları
  II. Seminer:
Farmakoloji Ve Toksikoloji Analizlerinde Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi
  Tez:
Enrofloksasinin Etlik Civciv ve Piliçlerde Eklemlere Yönelik Etkilerinin Histopatolojik ve Biyokimyasal Parametreler İle Değerlendirilimesi. 06 Ekim 2006).
Alparslan Çevik (Mezun)
  I.Seminer:
Biyopestisidler
  II. Seminer:
Lipid Peroksidasyon Olayı Ve Pestisidler
  Tez:
Ankara Bölgesi Kanatlı Karma Yemlerinde Fumonisin B1 Varlığının Araştırılması (20 Temmuz 2006)
Metin Güleç (Mezun)
  I.Seminer:
Kanatlı Hayvanlarda Antibakteriyal İlaç Kullanımı
  II. Seminer:
Kanatlılarda Stres; Vitamin Ve Mineral Uygulamaları
  Tez:
Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Bazı İllerden Toplanan Bal Örneklerinde Metal Düzeylerinin Belirlenmesi (27 Temmuz 2007)
Sibel Çakır (Mezun)
  I.Seminer:
Aloe vera
  II. Seminer:
Yara Sağaltımında Larval Tedavi Uygulamaları
   
Çukurova Yöresi’nden Toplanan Süt Örneklerinde Sentetik Piretroid İnsektisid Varlığının Araştırılması (Temmuz 2008)
E.Ozan Çakır (Mezun)
  I.Seminer:
Bitkisel Nitelikli Antelmentik Maddeler
  II. Seminer:
Veteriner Tıbbi Ürünlerde Farmakovijlans Kavramı
  Tez:
Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Süt Örneklerinde Bazı Metal Düzeyleri. (Ocak 2009)
Mustafa Yipel (Aktif)
I.Seminer:
Sinir Sistemi Üzerinde Etkili Zehirli Bitkiler. Aralık,2008.
II. Seminer:
Kedi ve Köpeklerde Zehirli Etkili Bitkiler, Aralık 2010
Tez:
Pınar Portakal (Aktif)
I.Seminer:
Karaciğer Üzerinde Etkili Zehirli Bitkiler. Aralık,2008.
II. Seminer:
Gıda Katkı Maddelerinin Toksikolojik Yönden İncelenmesi. Aralık,2008.
Tez:
Varroa jacobsoni ile Doğal Enfeste Balarısı Kolonilerinde Coumafos Etken Maddesi İçeren Farklı Farmasötik Şekillerin Etkinliği ve Baldaki Kalıntılarının Araştırılması
Hüsamettin EKİCİ (Aktif)
I.Seminer:
Antibiyotiklere Direnç ve Dirençliliğin Boyutlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi. Aralık,2008.
II. Seminer:
Akuakültür Canlılarında Zehirli Etki Oluşturabilecek Maddeler, Nisan 2009
Tez:
Florfenikol ihtiva eden preparatların broylerlerde biyoeşdeğerliği, farklı saklama şartlarının etkileri ile farmakovijilans taramaları, Temmuz 2011.
Shahram Saghaei (Aktif)
I.Seminer:
GenTedavisi, Aralık 2010
II. Seminer:
Atlarda Zehirli Etkili Bitkiler, Haziran 2011
Tez:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Danışmanı Olduğum Yüksek Lisans Öğrencileri
Önder Çakır (Mezun)
Tez
Diklorvos'un Subakut Ve Subkronik Dönemde Farelerde Lipid Peroksidasyon Olayı Üzerine Etkileri(21 Temmuz 2004)
Mehmet Şafak (Mezun)
Tez
Klorprifos ve Lambda-Siyhalotrin'nın Subakut ve Subkronik Dönemde Farelerde Lipid Peroksidasyon Olayı Üzerine Etkileri (11 Temmuz 2005)
Hakan Buzkaya (Aktif)