Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 
 
Arastırma Makaleleri I Derlemeler I Proje I Kitap I Kongre/Sempozyum I Atıf

 

Arastırma makaleleri

 

SCI Kapsamındaki Dergilerde

1.Yarsan,E. (1998): Effects on Enzyme Values and Histopathologic Findings with Vitamin E and/or Selenium on Monensin Toxicosis in Broiler Chickens. Turk J Vet Anim Sci. 22(1):53-63.

2.Çok,İ., Bilgili,A., Yarsan,E., Bağcı,C. and Burgaz,S. (1998). Organochlorine pesticide residue levels in human adipose tissue of residents of Manisa (Turkey), 1995-1996. Bull.Environ.Contam.Toxicol. 61(3): 311-316.

3.Yarsan,E., Tanyüksel,M., Çelik,S. and Aydın,A. (1999). Effects of aldicarb and malathion on lipid peroxidation. Bull.Environ.Contam.Toxicol. 63(5): 575-581.

4.Şanlı,Y., Bilgili,A., Filazi,A., Yarsan,E., Aştı,R., Kurtdede,N., Yardımcı,H. (1999). The Effects of some Antibacterial Drugs on the Immune System of Poultry. Turk J Vet Anim Sci 23:547-555.

5.Bilgili,A., Yarsan,E. ve Türel,İ. (1999). Arsenic Residues in Grey Mullets Caught in Lake Van. Turk J Vet Anim Sci 23(2):367-371.

6.Elmas,M., Traş,B., Kaya,S., Bas,AL., Yazar,E. and Yarsan,E. (2001): Pharmacokinetics of enrofloxacin after single intravenous and intramuscular administration in angora goats. Candian Journal of Veterinary Research. 65:64-67.

7.Kaya,S., Yarsan,E., Baydan,E., Akkaya,R., Aksoy,A. (2001): The Comparison of Pharmacokinetics of Conventional and Long-acting formulation of Oxytetracycline. Turk J Vet Anim Sci. 25: 173-177.

8.Akdoğan,M., Bilgili,A., Kaya,S., Yarsan,E. ve Üstüner,E. (2001): Total Testosterone, Cortizol, Growth hormone and Fluorine Levels in Fluorine Intoxicated Rabbits. Turk J Vet Anim Sci. 25 (4): 489-494.

9. Ayçicek,H., Yarsan,E., Sarimehmetoglu,H.O., Tanyüksel,M., Girginkardesler, N. and Özyurt, M. (2001): Efficacy of Some Disinfectants on Embryonated Eggs of Toxocara canis . Turk J Med Sci . 31:35-39.

10.Aycicek H, Yarsan E., Sarimehmetoglu B, Cakmak O (2002). Aflatoxin M-1 in white cheese and butter consumed in Istanbul, Turkey. Vet Hum Toxicol. 44 (5):295-296.

11. Yarsan,E., Bilgili,A., Kanbur,M., Celik,S. (2002). Effects of deltamethrin on lipid peroxidation in mice. Vet Hum Toxicol. 44(2): 73-75.

12.Yarsan,E., Tanyüksel,M., Koç,F., Essiz,D., Babür,C. (2003). Influence of experimentally induced Toxoplasmosis (Toxoplasma gondii) on the pharmacokinetics of Levofloxacin. Bull.Vet.Inst.Pulawy. 47:479-485.

13.Yarsan E, Altinsaat C, Aycicek H, Sahindokuyucu F, Kalkan F (2003). Effects of albendazole treatment on haematological and biochemical parameters in healthy and Toxocara canis infected mice. Turk J Vet Anim Sci. 27 (5):1057-1063.

14.Eraslan G, Akdogan M, Yarsan E, Essiz D, Sahindokuyucu F, Hismiogullari SE, Altintas L (2004). Effects of aflatoxin and sodium bentonite administered in feed alone or combined on lipid peroxidation in the liver and kidneys of broilers. Bull.Vet.Inst.Pulawy. 48 (3): 301-304.

15.Aygun,O., Yarsan,E., Akkaya,R. (2004). Levels of Lead and Copper in Muscle Meat of Crucian carp (Carassius carassius, L. 1758) from Yarseli Dam Lake, Hatay, Turkey. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 72:135-140.

16.Dagoglu G, Turel L, Yilmaz O, Yarsan E, Oto G, Kankaya E (2004). Bioavailability and pharmacokinetics of oxytetracycline in cultured rainbow trout following intramuscular administration. Indian Vet J. 81 (9): 989-992.

17.Celik,S., Bal, R., Yarsan,E., Durgut,R. (2004). Effects of lead on lipid peroxidation in rabbits. Indian Vet. J. 81:765-768.

18. Eraslan, G; Akdogan, M; Yarsan, E., Essiz,D., Sahindokuyucu,F., Altintas,L. (2004). Effects of short-term exposure to pulsed electromagnetic field on some biochemical parameters in mice. INDIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & BIOPHYSICS. 41(1): 57-59.

19.Turel,I., Dagoglu,G., Yilmaz,O., Yarsan,E., Irak,K. (2005). Pharmacokinetics of long acting and conventional formulations of oxytetracycline in goats. Indian Vet. J. 82:724-727.

20.Eraslan G, Akdogan M, Yarsan E, Sahindokuyucu F, Essiz D, Altintas L (2005). The effects of aflatoxins on oxidative stress in broiler chickens Turk J Vet Anim Sci. 29 (3): 701-707.

21. Yarsan,E., Cakir,O. (2006). Effects of Dichlorvos on Peroxidation in Mice on Subacute and Subchronic Periods. Pesticide Bioehemistry and Physiology. 86(2): 106-109.

22. Yarsan, E., Baskaya, R., Yıldız, A., Altıntas, L., Yesilot,S. (2007). Copper, Lead, Cadmium and Mercury Concentrations in the Mussel Elliptio Buckleyi From the Marmara Sea. Bulletion Of Environmental Contamination And Toxicology. 79:218–220.

23. Yarsan, E., Karacal, F., Ibrahim, G.I., Dikmen,B., Koksal,A. Das, Y.K. (2007). Contents of Some Metals in Honeys From Different Regions in TURKEY Bulletion Of Environmental Contamination And Toxicology. 79:255–258.

24. Eraslan, G; Bilgili, A; Akdogan, M, Yarsan,E, Essiz,D., Altintas,L. (2007). Studies on antioxidant enzymes in mice exposed to pulsed electromagnetic fields. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY. 66(2): 287-289.

25. Altuğ,M.E., Gönencı, R., Yarsan,E., Özturk,A. (2008). Effect of Induction Agents on the Antioxidative Activity of Desflurane in Dogs. YYÜ VET FAK DERG. 19(1): 29-33.

26. Aygun,O., Dinc, E., Durmaz,H., Yarsan, E., Altintas,L. (2009). Aflatoxin M1 Levels in Surk Samples, a Traditional Turkish Cheese from Southern Turkey. Bull Environ Contam Toxicol. 83:164–167

27. ALTINTAS,L., YARSAN, E. (2009). Ağızdan Kullanılan Bazı Sülfonamid Preparatlarının Broilerlerde Biyoeşdeğerliği. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 15 (2): 217-223.

28. Yarsan, E., Gurkan, M., Pekcan, Z., Ince, S., Kumandas, A. (2010). Effects of Halothane and Isoflurane Anaesthesia on Antioxidant Enzymes in Dogs. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES. 9(19):2513-2516.

29. Altıntaş,L., Ekici,H., Yarsan,E., Çakır,S., Evrensel, Mf., Tokgöz,Bs. (2011). Ankara, Konya ve Bolu illerinden toplanan ruminant ve kanatlı yemlerinde toplam aflatoksin, aflatoksin B1 ve okratoksin A kalıntılarının araştırılması. Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 22, 61-67.

30. Ekici,H., Yarsan,E. (2013). Effect of Different Conservation Conditions on the Active Compounds and Pharmacovigilance Screening of Different Florfenicol Preparations. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 19 (2): 277-281.

31. Yipel,M., Yarsan,E. (2014). A Risk Assessment of Heavy Metal Concentrations in Fish and an Invertebrate from the Gulf of Antalya. Bull Environ Contam Toxicol. 93:542–548.

32. Yarsan,E., Yipel, M., Yipel, F.A., Dikmen, B. (2014). Accumulation of Nonessential Potentially Toxic Trace Elements (PTEs) in the Some Economically Important Seafood Species of Mediterranean. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 20 (2): 185-188.

33. Yarsan,E., Yipel,M., Dikmen, B., Altıntas, L., Ekici, H., Köksal, A.. (2014). Concentrations of Essential and Non-essential Toxic Trace Elements in Wild Boar (Sus Scrofa L., 1758) Tissues from Southern Turkey. Bull Environ Contam Toxicol. 92:10–14.

34. Yarsan, E., Bilgili, A., Turel, I. (2000). Heavy metal levels in mussels (Unio stevenianus krynicki) obtained from Van Lake. Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences. 24(1): 93-96.

35. Saghaei Shahram,Ekici Hüsamettin, Demirbas Mevlut, Yarsan Ender, Tumer Ilyas (2012). Determination of the Metal Contents of Honey Samples from Orumieh in Iran. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 18(2), 281-284.

36. H. Ekici, E. Yildirim, E. Yarsan (2016). The effect of seasonal variations on the occurrence of certain mycotoxins in concentrate feeds for cattle collected from some provinces in Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 40 (2016), pp. 298–303.

37. Emine Kübra BİLİR, Hidayet TUTUN, Sedat SEVİN, Görkem KISMALI, Ender YARSAN. (2018). Cytotoxic Effects of Rhododendron ponticum L. Extract on Prostate Carcinoma and Adenocarcinoma Cell Line (DU145, PC3). Kafkas Univ Vet Fak Derg. 24 (3): 451-457. DOI: 10.9775/kvfd.2017.19219.

 

Hakemli Dergilerdeki Makaleler

 

1.Akar,F., Kaya,S., FilaziA. ve Yarsan,E. (1994): Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı doğal olumsuzluk faktörleri: 1. Tanen ve Siyanür düzeyleri.  A.Ü.Vet.Fak.Derg. 41 (1): 119-131.
2.Akar,F., Filazi,A., Kurtdede,N., Bağcı,C. ve Yarsan,E. (1994): Büyümekte olan piliçlerin immun sistemi üzerine maduramisinin etkileri. Türk Vet.Hek.Derg. 6 (4): 21-24.
3.Kaya,S., Yarsan,E., Filazi,A. ve Akar,F. (1995): Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı doğal olumsuzluk faktörleri: 2. Gossipol düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 42 (3): 323-326.
4.Bilgili,A., Sağmanlıgil,H., Çetinkaya,N., Yarsan,E. ve Türel,İ. (1995): Van Gölü suyunun doğal kalitesi ve buradan avlanan inci kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) örneklerinde bazı ağır metal düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 42 (4):445-450.
5.Filazi,A. ve Yarsan,E. (1995): Tavuk yemi örneklerinde ölçülen Furazolidon düzeyleri. A.Ü.Vet. Fak.Derg. 42 (4):449-503.
6. Kerman,M., Kaya,S., Bilgili,A., Akkaya,R. ve Yarsan,E. (1996). Çok yönlü hayvan yetistiriciliginde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin arastirilmasi: 3. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinde toksik etkili mineral madde içeriklerinin arastirilmasi. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8(4):81-92.
7. Sanli,Y., Yavuz,H., Filazi,A., Yarsan,E. ve Özsoy,A. (1996). Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin pestisid artiklariyla kirlenme durumu üzerinde arastirmalar. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8(4):111-130.
8.Yarsan,E., Özdemir,M. ve Turhan E. (1996). Sığırlarda kurşunla akut zehirlenme olayı. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 43(3)277-279.
9.Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Şeker,Y. (1996): Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında emilme yönünden etkileşme. A.Ü.Vet.Fak. Derg.43(2):195-202.
10.Yarsan,E. (1996): Monensin ile vitamin E ve selenyumun etlik piliçlerde, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve bazı mineral madde değerleri üzerine etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 43(3): 287-297.
11.Sağmanlıgil,H., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Türel,İ. (1996). Van Gölünden avlanan inci kefali örneklerinde organik klorlu insektisid düzeyleri üzerinde araştırmalar. Veteriner Bilimleri Dergisi. 12(2): 69-72.
12.Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Özsoy,A., Akkaya,R., Bilgili,A. (1996). Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 1.Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8(4):59-80.
13.Şanlı,Y., Yarsan,E., Özdemir,M. ve Sekkin,S. (1996): Tüketime sunulan bazı tavuk etlerinde uçucu zehirlerle bulaşma olguları. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 43(1):109-112.
14.Bilgili,A., Kaya,S. ve Yarsan,E. (1996): Farelerde ivermektinle zehirlenmelerde sağaltım denemeleri. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8(4):131-136.
15. Yavuz,H., Akar,F., Akkaya,R., Kerman,M., Sanli,Y., Yarsan,E ., Filazi,A. (1997). Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin hayvan sagligi ve verimliligi yönünden önem tasiyan nitrat-nitrit, tannik asit ve siyanür içerikleri üzerinde arastirmalar. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 9(1):57-88.
16.Doğanay,A., Ayaz,E. ve Yarsan,E. (1998). Farelerde Aspicularis tetraptera’ya karşı Netobimin’in etkisi. Türkiye Parazitoloji Dern. Derg. 22(2): 185-187.
17.Tanyıldızı.S., Pirinçci,İ., Kaya,S., Traş,B. ve Yarsan,E. (1998). Siyanür ve tiyosiyanatın farelerde bazı toksikokinetik parametrelerinin araştırılması. Veteriner Bilimleri Dergisi. 14(1): 41-46.
18.Pirinçci,İ., Tanyıldızı,S., Kaya,S. ve Yarsan,E. (1998). Amigdalin ile zehirlenen koyunlarda siyanür ve tiyosiyanatın rumen sıvısı ve kandaki bazı toksikokinetik parametrelerinin araştırılması. Veteriner Bilimleri Dergisi.14(1): 25-31.
19.Şanlı,Y., Filazi,A. ve Yarsan,E. (1998). Et-tipi piliçlerde canlı ağırlık üzerine stabilize rumen ekstraktının etkisi. Vet.Hek.Dern.Derg. 69(1-2).57-60.
20.Baydan,E., Kurtdede,A., Kaya,S., Börkü,K., Yarsan,E. ve Petekkaya,S. (1998). Sağlıklı ve piyelonefritisli köpeklerde enrofloksasinin farmakokinetiği üzerine çalışmalar. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi. 9(1-2):73-76.
21.Filazi,A., Yarsan,E., Kaya,S. ve Kum,C. (1998). Farelerde Amitraz Zehirlenmesine ilişkin araştırmalar: 2. Akut zehirlenmelerde karaciğer Malondialdehid düzeyleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 45(2-3):267-271.
22.Yarsan,E., Tanyüksel M., Babür,C. ve Kutlu,İ. (1999). Albendazol’un Hümoral ve Hücresel İmmun Yanıt Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 56(2): 67-74.
23.Doğanay,A., Gönenç,B. ve Yarsan,E. (1999): Farelerde sekonder hidatidoz oluşumuna karşı Albendazol’un koruyucu etkisi. Türkiye Parazitoloji Dern. Derg. 23(2): 190-193.
24.Kaya,S., Baydan,E., Yarsan,E., Özdemir,M. ve Çelik,S. (2000). Etlik Piliçlerde Sulu Sodyum Kalsiyum Aluminyum Silikat'ın Aflatoksin B1, Vitamin A ve C'yi Bağlama kapasitesi. Çiftlik. 196:70-74.  
25.Ayçicek,H., Yarsan,E., Sarımehmetoğlu,H.O., Tanyüksel,M., Girginkardeşler, N., Özyurt, M. (2001): Efficacy of Some Disinfectants on Embryonated Eggs of Toxocara canis.  Turk J Med Sci. 31:35-39.
26.Yarsan,E., Çelik,S., Eraslan,G., Aycicek,H. (2002). Effects of Albendazole treatment on lipid peroxidation of healthy and Toxocara canis infected mice. Israel Journal of Veterinary Medicine. 57(1): 13-18.
27.Yarsan,E., Eraslan,G., Eşsiz,D. (2002). Minikolon tekniği ile aflatoksin analizi. Ankara Üniv. Vet.Fak. Derg. 49(2): 113-118.
28.Akdoğan,M., Bilgili,A., Karaöz,E., Gökçimen,A., Yarsan,E., Eraslan,G. (2002). İçme Suyu İle Belirli Dozlarda Flor Verilen Tavşanların Karaciğer Dokusundaki Yapısal ve Biyokimyasal Değişiklikler. Fırat Üniv Sağlık Bilimleri Derg. 16(1): 41-46.
29.Yarsan,E., Kutlu,İ., Yazar,S., Saltaş,H. (2003). Amprolyumun tavşanlarda immun sistemin bazı parametreleri üzerine etkileri. Türk Hij.Den.Biyol.Derg. 60(2): 49-54.
30. Hişmioğulları,Ş.E., Yarsan,E. (2009). Spectrophotometric Determination and Stability Studies of Sulfamethoxazole and Trimethoprim in Oral Suspension by Classical Least Square Calibration Method. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy. 29(2): 95-104.
31. Yarsan,E., Altıntaş,A., Eşsiz,D., Altıntaş,L., Pekcan,M., Ciftci,G., Ibrahim,G.I. (2010). Influence of mercury chloride-renal failure on pharmacokinetics of sulphamethaxasole after oral administration in mice. Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 26(1):21-24.
32. Ishraga G. Ibrahim, Yarsan E. (2011). Enrofloxacin drug induced reactive oxygen species. Research Opınıons In Anımal & Veterınary Scıences. 1(8), 489-491.
33. Yıpel,M., Yarsan,E., Yıpel,F.A. (2014). Most Common Toxic Plants of Turkey to Animals: Classification by Target Species/Systems and Management of Poisoning Cases. Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics. 2(7): 1-8.
34. Ekici,H., Yarsan,E. (2014). Bioequivalence of three florfenicol preparations in broilers. J Adv Vet Anim Res, 1(4): 163-168.
35. Portakal,P., Yarsan,E (2013). Investıgatıon Of The Actıvıty Of Dıfferent Pharmaceutıcal Formulatıons Includıng Coumaphos Agaınst Varroa Jacobsoni In Naturally Infested Honeybee Colonıes And Analysıs Of The Resıdues In Honey. Advances in Food Sciences, 5(4): 177-180.
36. E Yarsan, A Bilgili, H Sagmanligil, N Cetinkaya (1995). The natural quality of Van Lake and the levels of some heavy metals in grey mullet (Chalcalburus tariehi, Pallas 1811) samples taken from this lake. Veterinary Journal of Ankara University, 42:445-450.
37. Ibrahim IG, Atmaca N, Kanici A, Yarsan E (2011), Evaluation of effects of enrofloxacin on some haematological parameters in broilers. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 6, 97-102.
38. Ibrahim IG, Yarsan E (2009), Pharmacokinetics of enrofloxacin in broiler chicks. Sudan Journal of Veterinary Research 24, 1-4.
39. Aktas, İ., Yarsan,E. (2017). Pharmacokinetics of conventional and long-acting Oxytetracycline Preparations in Kilis goat. Front. Vet. Sci. 4:229. doi: 10.3389/fvets.2017.00229.

40. E. K. Bilir, S. Sevin, H. Tutun, M.E. Alcigir, E. Yarsan. (2018).  Cytotoxıc And Antı-Prolıferatıve Effects Of Rhododendron pontıcum L. Extract On Rat Glıoma Cell Lıne (F98). IJPSR, 2018; Vol. 9(5): 1815-1820. E-ISSN: 0975-8232; P-ISSN: 2320-5148.

 

 

Veteriner Hekimliği
 
Tarihçe
Eğitim
Fakülteler
Odalar
Veteriner Terimleri
Farmakoloji ve Toksikoloji
  DERS NOTLARI
Web sayfaları
İlaç firmaları
Veteriner ilaçları
İlaçlarda arınma süreleri

 

 

Kongre ve Sempozyum Katılımları

 

 

Bilimsel Etkinlikler