Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 
 
Arastırma Makaleleri I Derlemeler I Proje I Kitap I Kongre/Sempozyum I Atif
Projeler
1. Kaya,S. ve Yarsan,E.: Etlik piliçlerde iyonofor grubu antibiyotiklerle zehirlenme: monensin ile vitamin E ve selenyumun birlikte veya ayri ayri verilmesinin bazi histopatolojik ve biyokimyasal parametrelere etkileri. Ankara Üniversitesi Arastirma Fonu Projesi. Proje no: 95.30.00.05.
2. Sanli,Y., Kerman,M., Kaya,S., Yavuz,H., Bilgili,A., Akar,F., Filazi,A Yarsan,E. , Akkaya,R, Özsoy,A.: Çok yönlü hayvan yetistiriciliginde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin arastirilmasi. TAGEM-HSA-04-MT-37 Kod Numarali Bakanlik Projesi.
3. Sagmanligil,H., Bilgili,A., Yarsan,E . ve Türel I.: Van Gölü'nden avlanan inci kefali örneklerinde organik klorlu insektisid düzeyleri üzerinde arastirmalar. Y.Y.Ü.Arastirma Fonu. Proje No: 94VF306.
4. Sanli,Y., Asti,R., Yardimci,H., Bilgili,A., Kurtdede,N., Filazi,A. ve Yarsan,E .: Bazi antibakteriyel ilaçlarin kanatli immun yanitlari üzerindeki etkilerinin arastirilmasi. TÜBITAK, VHAG-1226.
5. Yarsan,E. , Tanyüksel,M., Gün,H. ve Çelik,S.: Organik fosforlu ve karbamat grubu insektisidlerin lipid peroksidasyon olayi üzerindeki etkilerinin arastirilmasi. Ankara Üniversitesi Arastirma Fonu Projesi. Proje no: 96.10.00.17.
6. Baydan,E., Tras,B., Bilgili,A., Filazi,A., Yarsan,E., Özdemir,M. ve Akkaya,R.: Etlik piliçlerde kullanilan çesitli veteriner ilaçlarinin kalintilari üzerine pisirme, dondurma ve benzeri islemlerin etkilerinin arastirilmasi. 1. Sülfonamid grubu bazi antibakteriyellerin incelenmesi; 2. Kinolon grubu bazi antibakteriyellerin incelenmesi. TAGEM - HS/98/16/02 Kod Numarali Bakanlik Projesi.