Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 
 
Arastırma Makaleleri I Derlemeler I Proje I Kitap I Kongre/Sempozyum I Atıf
Kongre/Sempozyum

 

Kongre- Sempozyum - Panel – Seminer – Konferans – TV/Radyo

  • Yarsan,E.Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları. Gıda Paneli: Denizli Veteriner Hekimler Odası. 26.04.2003. Denizli.
  • Yarsan,E. Kuş Gribi-Türkiye Deneyimi. Bilimsel Tavukçuluk Derneği. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi. 15-16 Şubat 2007, İstanbul.
  • Yarsan,E. Veteriner Hekimliğinde Yeni Vizyonlar ile Antibiyotik Kullanımı ve İlaç Kalıntıları. Çanakkale Veteriner Hekimleri Odası. 01.05.2010. Çanakkale.
  • Yarsan,E. "Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları ve Halk Sağlığı Yönüyle Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Bilim Kurulu (AVBAT) Semineri, 29.12.2010. Ankara.
  • Yarsan,E. "Hayvansal Ürünlerde Hormon".  Diyanet İşleri Başkanlığı Helal Gıda İstişare Toplantısı. 27 Kasım 2011, Afyon.
  • Yarsan,E.  "Kedi ve Köpeklerde Zehirli Etkili Bitkiler". 17. FECAVA Avrupa ve 6. KHVHD Kongresi. 7-10 Eylül 2011 - İstanbul.  (Çağrılı Tebliğ).
  • Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 26 Aralık 2011 – 06 Ocak 2012, Ankara.  
  • Yarsan,E. (2012). Hayvansal Gıdalarda Kimyasal Kalıntı Problemi ve Antibiyotik/Antelmintik Direnç Paneli. 11 Mayıs 2012, KARS.
  • Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 18-27 Haziran 2012, Ankara. 
  • Yarsan,E. (2012). Süte Geçebilen Doğal ve Zehirli Maddeler ile Sütte Veteriner İlaç Kalıntıları. 21-23 Mayıs 2012. 2012 Süt Zirvesi, Süt ve Süt Endüstrisi Konferansı. İzmir.
  • Yarsan,E. (2012). Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler ve Bilinçli Kullanım İlkeleri. 18 Ekim 2012. Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Antimikrobiyel Direnç Sempozyumu. Ankara. 
  • Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 25 Ocak 2013, Ankara. 
  • Yarsan,E. (2013). Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Sürü Sağlığı Yönetimi Semineri. 23 Şubat 2013 – Isparta.
  • Yarsan,E. (2013). Hayvansal Gıdalarda Kalıntı Paneli. 27 Şubat 2013 – Trabzon.
  • Yarsan,E. (2013). Veteriner İlaç Kalıntıları Sempozyumu. 10 Nisan 2013 – Samsun.
  • Yarsan,E. (2013).Klinikte Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Veteriner Laboratuvarlarından Destek Alımı Semineri 19 Nisan 2013 – İstanbul.
  • Yarsan,E. (2013). Farmakoloji ve Toksikoloji Çalışmalarında Rat Modelleri. Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi,26-28 Eylül 2013 - Kayseri
  • Yarsan,E. (2013). Veteriner İlaç Kullanımında Temel İlkeler ve Küçük Hayvan Kliniklerinde Antibiyotik Kullanımı. Meslek içi Eğitim Programı. 26 Ekim 2013 – Ankara.
  • Yarsan,E. (2013). Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları. Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi. 7-10 Kasım 2013 Konya. 
  • Yarsan,E. “Deney Hayvanlarına İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri”. 8. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu. 17-28 Şubat 2014, Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Ankara.
  • Yarsan,E. (2014). “Deney Hayvanlarına İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri”. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kurs Programı. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Mart 2014. Ankara.
  • Yarsan,E. (2014).  "Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları". VESBA – 2014, 13-16 Mart 2014. Bursa.
  • Yarsan,E. (2014. "Atlarda İlaç Kullanımı" ve "Doping". 1. Veteriner At Bilimleri Öğrenci Semineri. 25-27 Nisan 2014, Ankara.
  • Yarsan,E. (2014). Veteriner Hekimlikte Bilinçli İlaç (Antibiyotik) Kullanımı ve İlaç Kullanımından Kaynaklanacak Riskler. 6 Eylül 2014 Amasya.
  • Yarsan,E. (2014). Arı Hastalıklarında Sağaltım. Arı Çalıştayı (Vet-Arı). 17-18 Ekim 2014. Ankara. 
  • Yarsan,E.(2014). Veteriner Hekimlikte Bilinçli Antibiyotik Kullanımı, Yol Açtığı Sorunlar ve Antimikrobiyal Direnç. V. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, 24-25 Ekim 2014, Erzurum.
  • Yarsan,E.(2014). Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu. 19 Kasım 2014, İstanbul.
  • Yarsan,E. (2014). Antibiyotikler. Vilsan Eğitim Programı. 25 Aralık 2014, İstanbul.
  • Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. ANKÜSEM - Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 9-18 Şubat 2015, Ankara.  
  • Yarsan,E. (2015). Veteriner İlaçlarının Kullanımında Temel İlkeler ve Kedi ve Köpeklerde Bilinçli Antibiyotik Kullanımı. AVHO – Veta D Eğitim. 22 Mart 2015. Ankara.
  • Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. ANKÜSEM - Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 4-15 Mayıs 2015, Ankara.  
  • Yarsan,E. “Deney Hayvanlarına İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri”. 9. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu. 4-15 Mayıs 2015, Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Ankara.
  • Yarsan,E. (2015). Panel: Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları ve Halk Sağlığı Yönüyle Değerlendirilmesi. Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Tekirdağ.
  • Yarsan,E. TRT Radyo Programı. Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları, Halk Sağlığı Yönüyle Önemi. 8 Mayıs 2015, 11.30-12.00, Trabzon Bölge Radyosu.
  • Yarsan,E. Tek Sağlık. Halk Sağlığı Uygulamalarında Veteriner Hizmetlerinin Rolü Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 16 Haziran 2015.
  • Yarsan,E. TRT Radyo Programı. Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları, Halk Sağlığı Yönüyle Önemi. 8 Mayıs 2015, 11.30-12.00, Trabzon Bölge Radyosu. 
  • Yarsan,E. Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları. 10 Ekim 2015. VESSPA 2015, Bursa.
  • Yarsan,E. TRT Radyo Programı. Beyaz Et Sektörü, Kanatlı Eti Güvenlilirliği, Ülkemizdeki Durum. 7 Eylül 2015, 11.40-12.00, Trabzon Bölge Radyosu.   
  • Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. ANKÜSEM - Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 1 Ekim 2015, Ankara.  
  • Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. ANKÜSEM - Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 3 Aralık 2015, Ankara. 
  • Yarsan,E. “Bilinçli Antibiyotik Kullanımı”. ANC Eğitim Programı (Beypiliç)  28.01.2016, Bolu.
  • Yarsan,E. “Veteriner Hekimlikte Bilinçli  Antibiyotik Kullanımı”. Bilinçli Veteriner Tıbbi Ürün Kullanımı Semineri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği. 27.02.2016, Ankara.
  • Yarsan,E. “Veteriner Hekimlikte Bilinçli  Antibiyotik Kullanımı, Antimikrobiyal Direnç ve Tek Sağlık Kavramı”. Su Hayvanları Hastalıkları Eğitimi. Bursa veteriner Hekimleri Odası. 5-6 Mayıs 2016. Bursa.
  • Yarsan,E. (Moderatör-Panel). Tek Sağlık Yaklaşımında Sürekli Eğitim. Dünya veteriner Hekimleri Günü, 30 Nisan 2016, Ankara.
  • Yarsan,E. “Veteriner Hekimlikte Tek sağlık Yaklaşımında Sürekli Eğitim”. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu. Dünya veteriner Hekimleri Günü, 26.04.2016. Konferans.
  • Yarsan,E. “Sindirim Sistemi İçin Zehirli Bitkiler, Bunların Türkiye’deki Dağılımı”. Veteriner Gastroenteroloji Çalıştayı. 16-17 Nisan 2016, Afyonkarahisar.
  • Yarsan,E. "Bilinçli Antibiyotik Kullanımı" Eğitim Programı, 25 Mart 2017. Malatya.
  • Yarsan,E. "Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antimikrobiyal Direnç". VetEBA Kongresi. 3 Mart 2017. Kayseri.
  • Yarsan,E. “Deney Hayvanlarına İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri ile Kan Alma Metotları”. 16-27 Ekim 2017. Gülhane Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. Ankara.
  • Yarsan,E. "Bilinçli Antibiyotik Kullanımı". Konferans. Akçaabat Belediyesi. 20 Kasım 2017. Trabzon.
  • Yarsan,E. “Veteriner İlaçları ve İlaçtan Kaynaklanan Sorunlar” Buzağı Kayıpları Sempozyumu. 21-22 Aralık 2017. Kırıkkale.

  Kongre Tebliğ

  1.

  Yarsan,E. Bilgili,A., Kanbur,M., Celik,S. Deltametrin’in Farelerde Lipid Peroksidasyon Üzerine Etkileri. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 22-24 Eylül 2005   Ankara.  Sf:233.

  2.

  Hismiogulları,SE., Yarsan,E. Türkiye'de Ruhsatlı Bazı Veteriner Antibakteriyel İlaç Spesiyalitelerinin (Aminoglikozidler ve Sülfonamidler) Etken Madde İçerikleri ve Bazı Saklama Şartlarının Bu Düzeylere Etkisi Üzerine Çalışmalar. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 22-24 Eylül 2005   Ankara. Sf:239.

  3.

  Şafak,M., Yarsan,E. Klorprifos ve Lambda-Siyhalotrin’in Subakut ve Subkronik Dönemde Farelerde Lipid Peroksidasyon Olayı Üzerine Etkileri. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 22-24 Eylül 2005   Ankara. Sf: 260.

  4.

  Yarsan,E., Eraslan,G., Eşsiz,D. Minikolon Tekniği ile Aflatoksin Analizi. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 22-24 Eylül 2005   Ankara. Sf: 262.

  5.

  Yarsan,E., Özdemir,M. ve Turhan,E.: Sığırlarda kurşunla akut zehirlenme olayı. 2.Ulusal Toksikoloji Kongresi. 3-6.4.1997, Antalya.

  6.

  Çok,İ., Bilgili,A., Yarsan,E., Bağcı,C. ve Burgaz,S.: Manisa’da yaşayanların adipoz dokularında klorlu hidrokarbon pestisit kalıntı düzeylerinin araştırılması. 2.Ulusal Toksikoloji Kongresi. 3-6.4.1997, Antalya.

  7.

  Ayçiçek,H., Özyurt,M., Yarsan,E., Sarımehmetoğlu,H.O., Tanyüksel,M. ve Gün,H.: İnfektif Toxocara canis yumurtaları üzerine çeşitli dezenfektanların etkileri. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12.9.1997, Ankara.

  8.

  Doğanay,A., Gönenç,B. ve Yarsan,E.: Farelerde sekonder hidatidoz oluşumuna karşı Albendazol’un koruyucu etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12.9.1997, Ankara.

  9.

  Doğanay,A.,Ayaz,E., Yarsan,E.:Farelerde Aspicularis tetraptera’ya karşı Netobimin’in (Hapadex, %5) etkisi.10.Ulusal Parazitoloji Kongresi,8-12.9.1997, Ankara.

  10.

  Yarsan,E.: Monensin ile zehirlenmelerde vitamin E ve selenyumun koruyucu etkileri. Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı. 3,4,5,6/06/1999. İstanbul. Sf:205-215.

  11.

  Kaya,S.,Yarsan,E.,Baydan,E.,Akkaya,R.,Aksoy,A.:The Comparison of Pharmaco-kinetics of Conventional and Long-acting formulation of Oxytetracycline.1st Inter-national Sheep and Goat Disease Conference, Irbid, Jordan. October 23-25, 1999.

  12.

  Yarsan,E., Cakır,O. Effects of Dichlorvos on Lipid Peroxidation in Mice on Subacute and Subchronic Periods. National Conference With  International Participation. Stara  Zagora  2005. 2-3 June 2005. Stara Zagora. Bulgaria.

  13.

  Yarsan,E., Tanyuksel,M., Koc,F., Essız,D., Babur,C. Influence Of Experimentally Induced Toxoplasmosis (Toxoplasma Gondii) On The Pharmacokinetics Of Levofloxacin. National Conference With  International Participation. Stara  Zagora  2005. 2-3 June 2005. Stara Zagora. Bulgaria.

  14.

  Akar,F., Kaya,S., Filazi,A. ve Yarsan,E.: Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı doğal olumsuzluk faktörleri: 1. Tanen ve Siyanür düzeyleri. YUTAV 95, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27.5.1995. İstanbul. sf: 211-216.

  15.

  Doğanay,A. ve Yarsan,E.: Kızılcahamam ve Çamlıdere'de Hayvancılık. Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi Sempozyumu. 21-22 Ekim 1995. sf: 172-179.

  16.

  Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Özsoy,A., Akkaya,R. ve Bilgili,A.: Türkiye’de üretilen veya ithal edilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması.  YUTAV 97, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17 Mayıs, İstanbul

  17.

  Baydan,E., Kaya,S. ve Yarsan,E.: Hayvan dokularındaki veteriner ilaç kalıntıları üzerine pişirme, dondurma ve benzeri işlemlerin etkileri. YUTAV 97, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17 Mayıs, İstanbul.

  18.

  Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Şeker,Y.: Etlik piliçlerde enrofloksasin’in farmakokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında sindirim kanalından emilme yönünden etkileşme. YUTAV 97, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17 Mayıs, İstanbul.

  19.

  Kaya,S., Yarsan,E. ve Özdemir,M.: Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen başlıca maddeler. Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı. 3,4,5,6/06/1999. İstanbul. Sf:366-379.

  20.

  Yarsan,E.  Arı Hastalıklarında Tedavi. İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 6-8 Eylül 2007  Samsun.  

  21.

  Altıntaş,L., Yarsan,E. Ağızdan kullanılan bazı sülfametoksazol-trimetoprim preparatlarının broilerlerde biyoeşdeğerliliği. İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 6-8 Eylül 2007  Samsun.  

  22.

  Ibrahim, I.G., Yarsan,E. Histopathological changes induced by enrofloxacin on the articular cartilage of broilers. İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 6-8 Eylül 2007  Samsun.  

  23.

  Yarsan,E. (2007). Hayvan sağlığı hizmetlerinde antibiyotik kullanım stratejileri ve veteriner hekimlerin rolü. Antibiyotik Kullanım Stratejileri ve Kalıntıları Sempozyumu. 10-11 Eylül 2007, Bornova- İzmir.

  24.

  Ekici,H., Yipel,M., Portakal,P., Yarsan,E. (2010). Gıda katkı maddelerinin toksikolojik yönden incelenmesi. 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu. 28-30 Mayıs 2010, Erzurum.

  25.

  P Portakal, E Yarsan (2010). Varroa Jacobsoni ile Doğal Enfeste Balarısı Kolonilerinde Koumafos Etken Maddesi İçeren Farklı Farmasötik Şekillerin Etkinliği ve Baldaki Kalıntılarının Araştırılması. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

  26.

  S Saghaei, H Ekici, M Demirbaş, E Yarsan, İ Tümer (2010). İran’ın Orumieh Şehri’nden Toplanan Ballarda Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

  27.

  A Çevik, E Yarsan (2010). Ankara Bölgesi Kanatlı Karma Yemlerinde Fumonisin B1 Varlığının Araştırılması. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

  28.

  E Yarsan, A Altıntaş, D Eşsiz, L Altıntaş, M Pekcan, G Çiftçi, I G Ibrahim (2010). Deneysel Olarak Cıva Klorür ile Böbrek Hasarı Oluşturulan Farelerde Sülfametaksazolün Farmakokinetiğinin Değerlendirilmesi. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

  29.

  E Yarsan, F Karaçal, IG Ibrahim, B Dikmen, A Köksal, YK Daş (2010). Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Ballarda Bazı Metal Düzeylerinin Araştırılması. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

  30.

  E Yarsan, M Gürkan, Z Pekcan, S İnce, A Kumandaş (2010). Köpeklerde Halotan ve İzofluran Anestezisinin Antioksidan Enzimler Üzerine Etkileri. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

  31.

  Altıntaş,L., Ekici,H., Yarsan,E., Çakır,S., Evrensel,MF., Tokgöz,BS. (2010). Ankara, Konya ve Bolu İllerinden Toplanan Ruminant ve Kanatlı Yemlerinde Aflatoksin Total, Aflatoksin B1 ve Okratoksin Kalıntılarının Araştırılması. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

  32.

  EKICI,H., YARSAN, E. Effect of Different Conservation Conditions on the Active Compounds and Pharmacovigilance Screening of Different Florfenicol Preparations, IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongre Kitabı. Ed: A. Ateşşahin. Sf: 72-73. 11-14 Eylül 2013, Elazığ.

  33.

  EKICI, H., YARSAN, E. Bioequivalence of different florfenicol preparations in broilers. Second International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA- 2013) 25-28 October 2013, Ankara. Abstract Book pp. 47.

  34.

  Yipel,M., Yarsan,E. Güncel Endişe “Su Ürünlerinde Kirlilik”. “Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu” 28-30 Mayıs 2015, Hatay. Poster Bildirisi. Sempozyum Kitabı, sf:49.

  35.

  Aygün,O., Yarsan,E., Akkaya,R. Hatay İli Yarseli Baraj Gölü, Crucian carp (Carassius carassius L., 1758) Örneklerinde Bakır ve Kurşun Düzeyleri. “Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu” 28-30 Mayıs 2015, Hatay. Poster Bildirisi. Sempozyum Kitabı, sf:59.

  36.

  Topyıldız,M., Yarsan,E. Çevresel Kirliliğin İzlenmesinde Biyoindikatör Canlılar. “Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu” 28-30 Mayıs 2015, Hatay. Poster Bildirisi. Sempozyum Kitabı, sf:77.

  37.

  Yarsan,E., Yipel,M., The Important Terms of Marine Pollution. 32nd World Veterinary Congress.  13-17 Eylül 2015, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, sf:93.

  38.

  Yarsan,E., Alim, E. Homeopathy in Veterinary Medicine. 32nd World Veterinary Congress.  13-17 Eylül 2015, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, sf:238.

  39.

  Yipel,M., Yarsan,E. A Risk Assessment of Heavy Metal Concentrations in Fish and an Invertebrate from the Gulf of Antalya. 32nd World Veterinary Congress.  13-17 Eylül 2015, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, sf:385.

  39.

  Yarsan,E. Ekolojik Kirlilik ve Canlılar Üzerindeki Etkileri. Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevrsi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) – Ankara. 9 Ekim 2015, Çubuk - Ankara.

  39.

  Yarsan,E. Kara Akbaba. 6-8 Kasım 2015. 100. Yılında Yabanabad'dan Kızılcahamama'a Sempozyumu – Ankara.

  40.

  Yarsan,E. Bilir, E.K. Kolistin Direnci. XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 30 Ağustos-2 Eylül 2016. Kapadokya.

  41.

  B. Yurdakök-Dikmen, E. K. Bilir, S. Sevin, E. Alçığır, E. Yarsan. Propolisin Sitotoksik Etkisinin Glioma Hücre Hattında (F98) Araştırılması. 5.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi. 1-5 Kasım 2016, Ölüdeniz, Muğla. Kongre Kitabı, 94-95.

  42.

  S. Sevin, M.S.Kaya, C. Özkan, E. Yarsan. Ülkemize Özgü Çam, Kestane ve Sedir Ballarının Antimikrobiyal Etkinliklerinin Araştırılması. 5.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi. 1-5 Kasım 2016, Ölüdeniz, Muğla. Kongre Kitabı, 188-189.

  43.

  B. Yurdakök-Dikmen, E. K. Bilir, S. Sevin, G. Kısmalı, E. Yarsan. Propolisinin Sitotosik Etkisinin Prostat Karsinoma Hücre Hattında (DU145) Araştırılması. 5.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi. 1-5 Kasım 2016, Ölüdeniz, Muğla. Kongre Kitabı, 365-366.

  44.

  S. Sevin, M.S.Kaya, C. Özkan, E. Yarsan. Ülkemize Özgü Çam, Kestane Ve Sedir Ballarından Hazırlanan Kremlerin Antimikrobiyal Etkinliklerinin Araştırılması. 5.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi. 1-5 Kasım 2016, Ölüdeniz, Muğla. Kongre Kitabı, 384-385.

  45.

  Mustafa Yipel, Ibrahim Ozan Tekeli, Bilal Dikmen, Ender Yarsan. Distribution and Ecotoxicological Risk Assessment of Heavy Metals: A Case Study in Streams of Amanus Mountains from Southern Turkey. 2nd International Congress of Forensic Toxicology. “Industrial and Environmental Toxicology”. 26-30 Mayıs 2016, Ankara. Kongre Kitabı, 43. 

  46.

  Metin TOPYILDIZ, Ender YARSAN. Poisonous Plants On The Digestive System And Distributions Of In Turkey. 2nd International Congress of Forensic Toxicology. “Industrial and Environmental Toxicology”. 26-30 Mayıs 2016, Ankara. Kongre Kitabı, 132. 

  47.

  Ender YARSAN,    İbrahim AKTAŞ. Usage Of Biotoxins As Analgesic. 2nd International Congress of Forensic Toxicology. “Industrial and Environmental Toxicology”. 26-30 Mayıs 2016, Ankara. Kongre Kitabı, 231.

  48.

  Mehmet DİRİ, Ender YARSAN. Herbal Galactogogues On Milk Production. 2nd International Congress of Forensic Toxicology. “Industrial and Environmental Toxicology”. 26-30 Mayıs 2016, Ankara. Kongre Kitabı, 89. 

  49.

  Emine Kübra Bilir, Ender Yarsan. Antibakteriyel Direnç Ve Çevresel Bulaşma Kaynakları. 5. Ulusal Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji Kongresi 1-4 Eylül 2016. BURSA. Kongre Kitabı: 72.

  50.

  Füsun Temamoğulları, Ender Yarsan. Türkiye'de Bulunan Kardiyotoksik Bitkiler. 5. Ulusal Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji Kongresi 1-4 Eylül 2016. BURSA. Kongre Kitabı: 88.

  51.

  Muharrem Satılmış, Ali Bilgili, Ender Yarsan, Zeynep Semen. İn Vitro Embriyolarda Oksidatif Stres Ve Antioksidan Kullanımı. 5. Ulusal Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji Kongresi 1-4 Eylül 2016. BURSA. Kongre Kitabı: 106.

  52.

  Kolistin Direnci. Bilir,E.K., Yarsan,E. XII. Ulusal Veteriner Hekimler Mikrobiyoloji Kongresi. (Uluslararası Katılımlı.) 30 Ağustos-2 Eylül 2016. Nevşehir.

  53.

  Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (Tarihsel Süreç – Örnekler). Ender YARSAN, Emine Kübra BİLİR. 1. Tarım Ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 10-11 Mart 2017.

  54.

  Mor Çiçekli Ormangülü (Rhododendron ponticum L. ) Ekstraktlarında Grayanotoksin Analizi. Sedat SEVİN, Ender YARSAN. 1. Tarım Ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 10-11 Mart 2017.

  55.

  Bilir E.K.,Sevin S., Tutun H., Alçığır E., Yarsan E., 2017. Cytotoxic Effects Of Rhododendron Ponticum L. Extract On Rat Glioma Cell Line (F98).1th International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 9-12 May 2017, Konya. S: 1477.

  56.

  Sevin S.,Tutun H., Yarsan E., 2017. Arı Hastalıklarıyla Mücadelede Akıllı Uygulamaların Geliştirilmesi (Development of Program For Management of Honey Bee Disease). 45th Apimondia International Congress. September 29th - October 4th, 2017, İstanbul.  (Oral Presentation).

  57.

  Sevin S., Kara E., Şahal M., Yarsan E., 2017.  Hellaboms (Helleborus Orientalis) Toxicosis In Merinos Ram In Ankara-Turkey - A Case Study. 2nd International Conference on Advances in Veterinary Sciences & Technicsis. 4-8 October 2017, Skopje, Macedonia. (Oral Presentation).

  58.

  Bilir E.K.,Sevin S., Tutun H., Kısmalı G., Yarsan E., 2017. Cytotoxic Effects Of Rhododendron Ponticum L. Extract On Prostat Carsinoma And Adenocarsinoma Cell Line (du145, Pc3). 2nd International Conference on Advances in Veterinary Sciences & Technicsis. 4-8 October 2017, Skopje, Macedonia. (Oral Presentation).

  59.

  Bilir E.K.,Sevin S., Tutun H., Kısmalı G., Yarsan E., 2017. Cytotoxıc Effects Of The Genus Of Rhododendron Flowers Extract On Human Epıthelıal Colorectal Adenocarcınoma Cell Lıne (Caco-2). 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), 11-13 October 2017, Ankara.

  60.

  Ceylan A., Özgenç Ö., Erhan F., Sevin S., Yarsan E.,2017. Histochemical Observations of Nosemosis in Honey Bee Midgut. 45th Apimondia International Congress. September 29th - October 4th, 2017, İstanbul. 

  61.

  Ece Çagirici Alim, Hüsamettin Ekici, Yaşar Aluç, Ender Yarsan. 2017. Determination of Heavy Metal Pollution in Honey Samples Collected From Ankara. 45th Apimondia International Congress. September 29th - October 4th, 2017, İstanbul. 

  62.

  Nuray ÇAĞLAR BALKIS, Abdullah AKSU, Ayhan FİLAZİ, Cem GAZİOĞLU, Ender YARSAN, Volkan DEMİR, Nagihan KORKMAZ, Ömer S. TAŞKIN. Sustainability and Conservation of Water Resources. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY. Abstract Book:625-626. (Oral Presentation).

  63.

  Mutlu,S., Sevin,S., Oztürk,S., Yarsan,E. Sustainability and Economy 4.0. From Halal Point of View. Uluslararası 4. Helal ve Sağlıklı Gıda kongresi (IHHFC 2017). 03-05 Kasım 2017. Ankara.

  64.

  Mustafa Yipel, Ibrahim Ozan Tekeli, Sedat Sevin and Ender Yarsan. Veterinary Phytotherapy in Cancer Therapy: Popular Medicinal Plants and Classification by Mechanisms or Target Organ/System. 1st International Congress on Environment and Animal Health: Linking Endocrine Disrupters, Epigenetics, Biotechnology for Cancer in Animals.  6-8 April 2018. Ankara. (Poster).

  65.

  Zekeriya Yurdabakan, Sedat Sevin, Ender Yarsan. The Potential Usage of Urginea maritima as a Rodenticide and Preparing for Experimental Studies. IV. Uluslararası Biyosidal Kongresi. 25-29 Mart 2018. Antalya. (Poster).

  66.

  Zafer Dogu, Husamettin Ekici, Erdinc Sahinoz, Hakan Yildiz, Fusun Temamogullari, Ender Yarsan.  Determination Of Florfenicol Residue Levels In The Some Trout Facilities In Karkamis Dam Lake, Sanliurfa. IV International Conference On Engineering And Natural Sciences (ICENS). ISBN 978-605-67955-2-7. 02-06 May 2018, Ukraine. (Sözlü).

  67.

  Zafer Dogu, Husamettin Ekici, Erdinc Sahinoz, Hakan Yildiz, Fusun Temamogullari, Ender Yarsan. Determination Of Seasonal Florfenicol Residue Levels in The Trout Facility In Karkamis Dam Lake, Sanliurfa. IV International Conference On Engineering And Natural Sciences (ICENS). ISBN 978-605-67955-2-7. 02-06 May 2018, Ukraine. (Sözlü).

  68.

  Sedat Sevin, Metin Topyildiz, Ender Yarsan. Arı Sağlığında Dezenfektan Kullanımı. 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” 15-19 Ekim 2018. (Poster).

  69.

  Sedat Sevin, Metin Topyildiz, Ender Yarsan. Arı Sağlığında Teknolojinin Yeri ve Önemi.  6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” 15-19 Ekim 2018. (Poster).

  70.

  Metin Topyildiz, Sedat Sevin, Ali Sorucu, Nurullah Özdemir, Ender Yarsan. Ankara İlinden Toplanan Propolislerde İçerik Analizleri. 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” 15-19 Ekim 2018. (Poster).

  71.

  Ender Yarsan. Küresel Tehdit: Antimikrobiyel direnç. 5. Ulusal Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi ve 1.Uluslararası Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi’ni 14-17 Ekim 2018. Antalya. (Sözlü).

  72.

  Mehmet Diri, Bülent Baş, Ender Yarsan. A Review: Antimicrobial Resistance in Horses. 3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), September 5-9, 2018 Belgrade, Serbia. (Poster).

   

Veteriner Hekimliği
 
Tarihçe
Eğitim
Fakülteler
Odalar
Veteriner Terimleri
Farmakoloji ve Toksikoloji
  DERS NOTLARI
Web sayfaları
İlaç firmaları
Veteriner ilaçları
İlaçlarda arınma süreleri

 

 

Kongre ve Sempozyum Katılımları

 

 

Bilimsel Etkinlikler