Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 
 
Arastırma Makaleleri I Derlemeler I Proje I Kitap I Kongre/Sempozyum I Atıf
Kitap

 

 

Kitaplar (Editör)

1. Yarsan,E., Durgut,R. (2002). Veteriner Hekimliğinde Deri Hastalıkları ve Sağaltım. Medisan Yayın Serisi:51. Ankara. ISBN 975-7774-48-0.
2. Durgut,R.,  Yarsan,E. (2007). Laboratuvar Hayvanları Hastalıkları ve Sağaltımı. Medisan Yayın Serisi:66. Ankara. ISBN 975-7774-63-4.
3. Tayar,M., Yarsan,E. (2014). Veteriner Halk Sağlığı. Dora Yayıncılık. Bursa. ISBN: 978-605-4798-63-6.  
4. Yarsan,E. (2014). Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-510-7.
5. Yarsan,E. (2014). Veteriner İlaç Rehberi. Güneş Kitabevi, Ankara. 2014. ISBN: 978-975-277- 558-9.
6. Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpek Hekimliği. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.
7. Yarsan,E. (2016). Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.
8. Yarsan,E. (2017). Koyun ve Keçi Hekimliği. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-677-7.
9. Yarsan,E. (2017). Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2.Baskı. ISBN: 978-975-277-681-4.
10. Yarsan, E. Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler: Antibiyotiklere Direnç ve Direncin Çok Yönlü Etkileri. Ankara: MakroMedya; 2012.
11. Yarsan,E. (2018). Veteriner İlaç Rehberi. 2.Baskı. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277- 704-0.
12. Yarsan,E. (2018). Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara. ISBN: 978-605-9215-90-9.
13. Yarsan,E. (2018). Kedi ve Köpek Hekimliği. 2. Baskı. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-729-3.
14. Yarsan,E. (2019). At Hekimliği. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-758-3.
15. 14. Yarsan,E. (2020). Balık Hekimliği. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-809-2.

Kitap Bölümleri

1.

Kaya,S., Yarsan,E. (2002). Organik Maddeler. Sf: 251-260. Ed:S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayın Serisi:53. Ankara. ISBN 975-7774-50-2

2.

Yarsan,E. (2002). Süte Geçen Maddeler. Sf: 830-833. Ed:S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayın Serisi:53. Ankara. ISBN 975-7774-50-2

3.

Kaya,S., Yarsan,E. (2002). İmmunotoksikoloji. Sf: 843-861. Ed:S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayın Serisi:53. Ankara. ISBN 975-7774-50-2

4.

Tanyüksel,M., Yarsan,E. (2005). Halofantrin. Sf:141-146. Ed: Ç.Akısü, M.Korkmaz. Tıbbi Parazitolojide Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:20. İzmir. ISBN 975-94646-5-9

5.

Tanyüksel,M., Yarsan,E. (2005). Klorokin. Sf:157-166. Ed: Ç.Akısü, M.Korkmaz. Tıbbi Parazitolojide Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:20. İzmir. ISBN 975-94646-5-9

6.

Yarsan,E., Kaya,S. (2005). Protozoon Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar ve Farmakolojik Özellikleri. Sf:321-340. Ed: A.Burgu, Z.Karaer. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:19. İzmir. ISBN 975-94646-6-7

7.

Yarsan,E., Durgut,R. (2010). Farmakoloji ve Toksikolojide Rat Modelleri. Küçük Deney Hayvanlarından Rat. DOI: 10.4328/JCAM.481. Journal of Clinical and Analytical Medicine

8.

Yarsan,E. (2011). Kemoterapötikler. Sf: 83-97. Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji. AOF Yayınları.

9.

Baydan,E., Yarsan,E. (2011). Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları, İlaçların Ruhsatlandırılması, Dağıtımı, Satışı ve Kontrolü. Sf: 98-109. Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji. AOF Yayınları.

10.

Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2014. ISBN: 978-975-277-510-7.

11.

Yarsan,E. (2014). Kemoterapötikler. Sf: 96-117. Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji. AOF Yayın No:3126.  

12.

Baydan,E., Yarsan,E. (2014). Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları, İlaçların Ruhsatlandırılması, Dağıtımı, Satışı ve Kontrolü. Sf: 118-138. (Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji). AOF Yayın No: 3126.  ISBN: 978-97506-1762-1. 

13.

Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpeklerde Antibakteriyel İlaçlar. Sf: 43-61. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.  

14.

Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpeklerde Kullanılan Veteriner İlaçları. Sf: 875-898. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.  

15.

Yarsan,E. (2015). Veteriner Hekimlikte Reçete. Sf: 1-7. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.

16.

Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpeklerde Homeopati. Sf: 89-106. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.

17.

Topyıldız,M., Yarsan,E. (2016). Sindirim Sistemine Etkili Zehirli Bitkiler. Sf:25-51. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.

18.

Alim,E.C., Yarsan,E. (2016). Böbrek ve Üriner Sistemine Etkili Zehirli Bitkiler. Sf:137-148. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.

19.

Yipel,M., Yarsan,E. (2016). Kedi ve Köpekler İçin Zehirli Bitkiler. Sf:201-235. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.

20.

Yarsan,E. (2016). Süte Geçebilen Zehirli Bitkiler. Sf:237-244. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.

21.

Yarsan,E. (2017). Veteriner İlaçları. Sf: 133-164. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Koyun ve Keçi Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-677-7.  

22.

Yarsan,E. ve Bilir,E.K. (2017). Zehirlenmeler. Sf: 767-792. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Koyun ve Keçi Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-677-7.  

23.

Yarsan,E. Kurtdede,A. (2017). Ruhsatlı İlaçlar. Sf: 793-840. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Koyun ve Keçi Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-677-7.  

24.

Yarsan,E. (2017). Veteriner Hekimlikte İlaç Kullanımı. Sf: 1-3. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2.Baskı. ISBN: 978-975-277-681-4.  

25.

Yarsan,E. (2017). Kemoterapi. Sf: 5-25. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2.Baskı. ISBN: 978-975-277-681-4.     

26.

Yarsan,E. (2017). Veteriner İlaç Kalıntıları. Sf: 27-91. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2.Baskı. ISBN: 978-975-277-681-4.     

27.

Yarsan,E. (2017). Köpek ve Kedilerde Antibiyotik Kullanımı Sf: 137-158. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2.Baskı. ISBN: 978-975-277-681-4.     

28.

Yarsan,E. (2017). Ruhsatlı Antibakteriyel Müstahzarlar Sf: 227-290. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2.Baskı. ISBN: 978-975-277-681-4.      

29.

Ender Yarsan (2018). Reçete. Sf:1-12. Ed: Prof.Dr. Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara. ISBN: 978-605-9215-90-9.

30.

Ender Yarsan, Levent Altıntaş (2018). Veteriner İlaçlarında Doz Bilgisi Ve Farmasötik Şekiller. Sf:13-40. Ed: Prof.Dr. Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara. ISBN: 978-605-9215-90-9.

31.

Ender Yarsan (2018). Koyun Ve Keçilerde İlaç Uygulama. Sf:89-104. Ed: Prof.Dr. Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara. ISBN: 978-605-9215-90-9.

32.

Ender Yarsan, Sedat Sevin (2018). Arılarda İlaç Uygulama. Sf:169-182. Ed: Prof.Dr. Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara. ISBN: 978-605-9215-90-9.

33.

Ender Yarsan, Mustafa Türe, Ahmet Faruk Yeşilsu (2018). Balıklarda İlaç Uygulama. Sf:205-214. Ed: Prof.Dr. Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara. ISBN: 978-605-9215-90-9.

34.

Nurullah Özdemir, Mustafa Yipel, Ender Yarsan (2019). Klinik Toksikoloji. Sf: 879-908. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Nuri Altuğ. Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği. ISBN: 9789752777316. Güneş Kitabevi. Ankara.

35.

Yarsan,E. (2019). Atlarda İlaç Kullanımı. Sf: 161-224. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. At Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-758-3.

36.

Diri,M., Yarsan,E. (2019). Antibiyotik Direnci. Sf: 1249-1260. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. At Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-758-3.

37.

Saghaei,S., Yılmaz,İ., Yarsan,E. (2019). Zehirli Bitkiler. Sf: 1295-1320. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. At Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-758-3.

38.

Yarsan,E. (2019). Ruhsatlı İlaçlar. Sf: 1321-1344. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. At Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-758-3.

39.

Yarsan, E., Çakır, E.O., Altıntaş, L., Sevin, S. (2019). Bitkisel kaynaklı antelmentik maddeler. Aydın Vural H, editör. Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan İlaçlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; p.11-9.

40.

Yarsan,E. (2020). İlaç Kullanımı. Sf: 107-145. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Balık Hekimliği. Güneş TıpKitabepevleri, Ankara. ISBN: 978-975-277-809-2.

41.

Yarsan,E., Otgucuoğlu,Ö. (2020). Anestezi. Sf: 317-333. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Balık Hekimliği. Güneş TıpKitabepevleri, Ankara. ISBN: 978-975-277-809-2.

42.

Yipel,M., Tekeli,İ.O., Ekici,H., Yarsan,E. (2020). Kalıntı ve Kirlilik. Sf: 335-392. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Balık Hekimliği. Güneş TıpKitabepevleri, Ankara. ISBN: 978-975-277-809-2.

43.

Yarsan,E. (2020). Antibakteriyel Direnç. Sf: 393-415. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Balık Hekimliği. Güneş TıpKitabepevleri, Ankara. ISBN: 978-975-277-809-2.

 
Veteriner Hekimliği
 
Tarihçe
Eğitim
Fakülteler
Odalar
Veteriner Terimleri
Farmakoloji ve Toksikoloji
  DERS NOTLARI
Web sayfaları
İlaç firmaları
Veteriner ilaçları
İlaçlarda arınma süreleri

 

 

Kongre ve Sempozyum Katılımları

 

 

Bilimsel Etkinlikler