Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 
 
Arastırma Makaleleri I Derlemeler I Proje I Kitap I Kongre/Sempozyum I Atıf
Kitap

 

 

Kitaplar (Editör)

1. Yarsan,E., Durgut,R. (2002). Veteriner Hekimliğinde Deri Hastalıkları ve Sağaltım. Medisan Yayın Serisi:51. Ankara. ISBN 975-7774-48-0.
2. Durgut,R.,  Yarsan,E. (2007). Laboratuvar Hayvanları Hastalıkları ve Sağaltımı. Medisan Yayın Serisi:66. Ankara. ISBN 975-7774-63-4.
3. Tayar,M., Yarsan,E. (2014). Veteriner Halk Sağlığı. Dora Yayıncılık. Bursa. ISBN: 978-605-4798-63-6.  
4. Yarsan,E. (2014). Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-510-7.
5. Yarsan,E. (2014). Veteriner İlaç Rehberi. Güneş Kitabevi, Ankara. 2014. ISBN: 978-975-277- 558-9.
6. Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpek Hekimliği. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.
7. Yarsan,E. (2016). Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.
8. Yarsan,E. (2017). Koyun ve Keçi Hekimliği. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-677-7.
9. Yarsan,E. (2017). Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2.Baskı. ISBN: 978-975-277-681-4.
10. Yarsan, E. Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler: Antibiyotiklere Direnç ve Direncin Çok Yönlü Etkileri. Ankara: MakroMedya; 2012.
11. Yarsan,E. (2018). Veteriner İlaç Rehberi. 2.Baskı. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277- 704-0.
12. Yarsan,E. (2018). Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara. ISBN: 978-605-9215-90-9.
13. Yarsan,E. (2018). Kedi ve Köpek Hekimliği. 2. Baskı. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-729-3.

Kitap Bölümleri

1.

Kaya,S., Yarsan,E. (2002). Organik Maddeler. Sf: 251-260. Ed:S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayın Serisi:53. Ankara. ISBN 975-7774-50-2

2.

Yarsan,E. (2002). Süte Geçen Maddeler. Sf: 830-833. Ed:S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayın Serisi:53. Ankara. ISBN 975-7774-50-2

3.

Kaya,S., Yarsan,E. (2002). İmmunotoksikoloji. Sf: 843-861. Ed:S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayın Serisi:53. Ankara. ISBN 975-7774-50-2

4.

Tanyüksel,M., Yarsan,E. (2005). Halofantrin. Sf:141-146. Ed: Ç.Akısü, M.Korkmaz. Tıbbi Parazitolojide Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:20. İzmir. ISBN 975-94646-5-9

5.

Tanyüksel,M., Yarsan,E. (2005). Klorokin. Sf:157-166. Ed: Ç.Akısü, M.Korkmaz. Tıbbi Parazitolojide Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:20. İzmir. ISBN 975-94646-5-9

6.

Yarsan,E., Kaya,S. (2005). Protozoon Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar ve Farmakolojik Özellikleri. Sf:321-340. Ed: A.Burgu, Z.Karaer. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:19. İzmir. ISBN 975-94646-6-7

7.

Yarsan,E., Durgut,R. (2010). Farmakoloji ve Toksikolojide Rat Modelleri. Küçük Deney Hayvanlarından Rat. DOI: 10.4328/JCAM.481. Journal of Clinical and Analytical Medicine

8.

Yarsan,E. (2011). Kemoterapötikler. Sf: 83-97. Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji. AOF Yayınları.

9.

Baydan,E., Yarsan,E. (2011). Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları, İlaçların Ruhsatlandırılması, Dağıtımı, Satışı ve Kontrolü. Sf: 98-109. Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji. AOF Yayınları.

10.

Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2014. ISBN: 978-975-277-510-7.

11.

Yarsan,E. (2014). Kemoterapötikler. Sf: 96-117. Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji. AOF Yayın No:3126.  

12.

Baydan,E., Yarsan,E. (2014). Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları, İlaçların Ruhsatlandırılması, Dağıtımı, Satışı ve Kontrolü. Sf: 118-138. (Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji). AOF Yayın No: 3126.  ISBN: 978-97506-1762-1. 

13.

Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpeklerde Antibakteriyel İlaçlar. Sf: 43-61. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.  

14.

Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpeklerde Kullanılan Veteriner İlaçları. Sf: 875-898. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.  

15.

Yarsan,E. (2015). Veteriner Hekimlikte Reçete. Sf: 1-7. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.

16.

Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpeklerde Homeopati. Sf: 89-106. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.

17.

Topyıldız,M., Yarsan,E. (2016). Sindirim Sistemine Etkili Zehirli Bitkiler. Sf:25-51. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.

18.

Alim,E.C., Yarsan,E. (2016). Böbrek ve Üriner Sistemine Etkili Zehirli Bitkiler. Sf:137-148. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.

19.

Yipel,M., Yarsan,E. (2016). Kedi ve Köpekler İçin Zehirli Bitkiler. Sf:201-235. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.

20.

Yarsan,E. (2016). Süte Geçebilen Zehirli Bitkiler. Sf:237-244. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-642-5.

21.

Yarsan,E. (2017). Veteriner İlaçları. Sf: 133-164. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Koyun ve Keçi Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-677-7.  

22.

Yarsan,E. ve Bilir,E.K. (2017). Zehirlenmeler. Sf: 767-792. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Koyun ve Keçi Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-677-7.  

23.

Yarsan,E. Kurtdede,A. (2017). Ruhsatlı İlaçlar. Sf: 793-840. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Koyun ve Keçi Hekimliği. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-677-7.  

24.

Yarsan,E. (2017). Veteriner Hekimlikte İlaç Kullanımı. Sf: 1-3. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2.Baskı. ISBN: 978-975-277-681-4.  

25.

Yarsan,E. (2017). Kemoterapi. Sf: 5-25. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2.Baskı. ISBN: 978-975-277-681-4.     

26.

Yarsan,E. (2017). Veteriner İlaç Kalıntıları. Sf: 27-91. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2.Baskı. ISBN: 978-975-277-681-4.     

27.

Yarsan,E. (2017). Köpek ve Kedilerde Antibiyotik Kullanımı Sf: 137-158. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2.Baskı. ISBN: 978-975-277-681-4.     

28.

Yarsan,E. (2017). Ruhsatlı Antibakteriyel Müstahzarlar Sf: 227-290. Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2.Baskı. ISBN: 978-975-277-681-4.      

29.

Ender Yarsan (2018). Reçete. Sf:1-12. Ed: Prof.Dr. Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara. ISBN: 978-605-9215-90-9.

30.

Ender Yarsan, Levent Altıntaş (2018). Veteriner İlaçlarında Doz Bilgisi Ve Farmasötik Şekiller. Sf:13-40. Ed: Prof.Dr. Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara. ISBN: 978-605-9215-90-9.

31.

Ender Yarsan (2018). Koyun Ve Keçilerde İlaç Uygulama. Sf:89-104. Ed: Prof.Dr. Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara. ISBN: 978-605-9215-90-9.

32.

Ender Yarsan, Sedat Sevin (2018). Arılarda İlaç Uygulama. Sf:169-182. Ed: Prof.Dr. Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara. ISBN: 978-605-9215-90-9.

33.

Ender Yarsan, Mustafa Türe, Ahmet Faruk Yeşilsu (2018). Balıklarda İlaç Uygulama. Sf:205-214. Ed: Prof.Dr. Ender Yarsan. Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara. ISBN: 978-605-9215-90-9.

34.

Nurullah Özdemir, Mustafa Yipel, Ender Yarsan (2019). Klinik Toksikoloji. Sf: 879-908. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Nuri Altuğ. Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği. ISBN: 9789752777316. Güneş Kitabevi. Ankara.  

 
Veteriner Hekimliği
 
Tarihçe
Eğitim
Fakülteler
Odalar
Veteriner Terimleri
Farmakoloji ve Toksikoloji
  DERS NOTLARI
Web sayfaları
İlaç firmaları
Veteriner ilaçları
İlaçlarda arınma süreleri

 

 

Kongre ve Sempozyum Katılımları

 

 

Bilimsel Etkinlikler