Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 

VETERİNER FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ
7. OLAĞAN GENEL KURUL
(15.09.2012; 10.00)

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği’nin 7. Olağan Genel Kurulu 15 Eylül 2012 Cumartesi Günü TEDAŞ Genel Müdürlüğü Misafirhanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul’da Dernek Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Prof.Dr. Ender Yarsan, Dr. Levent Altıntaş, Dr. Begüm Yurdakök, Dr. Hüsamettin Ekici ve Araş.Gör.F.Gönül Aydın seçilmiştir. Yönetim Kurulu 20.09.2012 tarihinde yaptığı toplantıda, görev dağılımını aşağıdaki şekilde yapmıştır.


Başkan          

: Prof.Dr. Ender Yarsan

Başkan Yardımcısı

: Dr. Levent Altıntaş

Genel Sekreter

: Dr. Begüm Yurdakök

Muhasip Üye

: Dr. Hüsamettin Ekici

Üye

: Araş.Gör.F.Gönül Aydın


Genel Kurul Programı İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlamıştır. Dernek Başkanı Prof.Dr.Ender Yarsan’ın Hoşgeldiniz konuşmasından sonra; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Veteriner Sağlık Ürünleri ve halk Sağlığı Daire Başkanlığı’ndan Veteriner Hekim Mustafa Yıkılmaz tarafından “Veteriner Sağlık Ürünlerinde Güncel Mevzuat” başlıklı bir Sunu yapılmıştır. Özellikle 5996 sayılı Kanunun yayımlanmasından sonra Veteriner İlaçları ile ilgili güncel mevzuat bilgilerinin aktarılması yönünden son derece faydalı bir sunu olmuştur.Genel Kurul kapsamında Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Mali Raporun sunulması ve ibrasının ardından; katılımcılar tarafından ileriye dönük Dilek ve Temenniler ifade edilmiştir. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul, Dernek Üyelerimizin de yeterli katılımıyla başarılı şekilde tamamlanmıştır.
Mesleki anlamda bir ihtisas derneği olan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneğinin kuruluş amacına uygun çalışmalar yapması temennisiyle, yeni seçilen Yönetim Kurulu’na faaliyetlerinde başarılar dileriz.