Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 

II. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi

6-8 Eylül 2007 - SAMSUN

 

SUNUŞ

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği öncülüğünde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı tarafından 06-08 Eylül 2007 tarihleri arasında  düzenlenecek olan “İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Bilimsel Kongresi" ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dallarının saygın akademisyenleri ile ülkemizin geleceği genç akademisyenleri buluşturacak olan bu kongrenin amacı; zengin içeriği ile katılımcıların Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji konusundaki son gelişmeleri gözden geçirecekleri bilimsel bir tartışma ortamı oluşturmaktır. Güncel ve ilgi çekici akademik konuların yanı sıra, uzmanlık alanımızı ilgilendiren sosyal konular, ülkemizdeki hayvancılık, ilaç, zehir ve çevre konuları ile eğitim sorunları da farklı boyutlarda irdelenecektir.

Derneğimizin kurucularının hedefleri doğrultusunda, bir aile olmanın getireceği güç ve birliktelik ile mesleğimizi  ve derneğimizi daha ileriye götürmeyi amaçlayan; yapıtlarını koruyarak ve geliştirmeye çalışarak; kongrenin başarısının, sizlerin ilgi ve bilimsel katkılarınıza bağlı olduğu inancı ile katılımlarınızı beklemekteyiz.

06-08 Eylül 2007 tarihlerinde Samsun’da sizleri aramızda görmek ümidiyle...

Doç.Dr. Abdurrahman AKSOY
Kongre Düzenleme Kurulu Adına

ONURSAL BAŞKANLAR
Prof.Dr. R. Ferit BERNAY                       Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Ö. Hakan MUĞLALI                  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Sezai KAYA                              Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı


KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Doç.Dr. Abdurrahman AKSOY     Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi


KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr. Ender YARSAN              Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği
Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ      Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dr. Selma YAZAR                      Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği
Dr. Levent ALTINTAŞ                Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği
Araş.Gör. Dilek GÜVENÇ            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Araş.Gör. Begüm YURDAKÖK     Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği
Vet.Hekim Enes ATMACA           Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi


KONGRE SEKRETERYASI
Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ
Yrd.Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ


İLETİŞİM
Arş.Gör. Dilek GÜVENÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Farmakoloji-Toksikoloji AbD
55139 Kurupelit / SAMSUN

Tel: 0 362 312 19 19 / 2819
Faks: 0 362 457 69 22
E-posta: farmatox2007@gmail.com
Kongre web sayfası: www.farmatox2007.org


KONGRE BİLİM KURULU
Prof.Dr. Ferda AKAR
Prof.Dr. Ahmet Levent BAŞ
Prof.Dr. Emine BAYDAN
Prof.Dr. Ali BİLGİLİ
Prof.Dr. Gürdal DAĞOĞLU
Prof.Dr. Abdullah DOĞAN
Prof.Dr. Muammer ELMAS
Prof.Dr. Ayhan FİLAZİ
Prof.Dr. İzzet KARAHAN
Prof.Dr. Sezai KAYA
Prof.Dr. Oya KELEŞ
Prof.Dr. Bilal Cem LİMAN
Prof.Dr. Halis OĞUZ
Prof.Dr. İbrahim PİRİNÇCİ
Prof.Dr. Kadir SERVİ
Prof.Dr. Songül SONAL
Prof.Dr. Süleyman ŞENER
Prof.Dr. Sadettin TANYILDIZI
Prof.Dr. Bünyamin TRAŞ
Prof.Dr. Nuray UZUNÖREN
Prof.Dr. Ender YARSAN
Prof.Dr. Hidayet YAVUZ
Prof.Dr. Orhan YILMAZ


KONGRE KONULARI

 • Farmakokinetik-toksikokinetik
 • Farmakodinami-toksikodinami
 • Biyoeşdeğerlilik
 • Doping
 • Veteriner homeopati ve alternatif tedavi yaklaşımları
 • Veteriner ilaçlarının ruhsatlandırılması, dağıtımı ve satışı
 • Veteriner ilaçlarında kalite ve piyasa kontrolü
 • Türkiye’de veteriner ilaç sanayinin yapısı, istihdam, üretim-tüketim boyutları
 • Türkiye’de veteriner ilaçlarının etkin madde ve müstahzar çeşitliliği
 • Klinik yapan-ilaç kullanan veteriner hekimin sorumlulukları
 • Çevre kirliliği
 • Hayvansal gıdalarda kalıntılar (ilaç, çevre kirleticisi, mikotoksinler, mikrobiyal toksinler vb) ve kalıntı kontrolü
 • Tedavi
 • İlaçların klinik kullanımı

KONGRE MERKEZİ
Kongre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Kongre ve Kültür Merkezi; biri 514, diğeri 116 kişi kapasiteli olmak üzere iki büyük salondan ve 45 kişi kapasiteli bir oda salonundan oluşmakta, tüm salonlarda internet bağlantısı bulunmaktadır.


KONGRE HİZMETLERİ

 • Kongre salonunda bilgisayar, projektör, tepegöz, slayt makinesi bulunacaktır. Sunum materyali sunumda en az 1 saat önce görevli personele teslim edilmelidir.
 • Kongre kayıtları ve hizmetleriyle ilgili soruları olan katılımcılar kongre merkezinde yer alacak danışma masasından detaylı bilgi alabileceklerdir.
 • Kongreye kayıt yaptıran katılımcılar, kayıt standlarından alacakları yaka kartlarıyla oturumlara girebileceklerdir.
 • Katılımcıların tümüne, kongre sırasında sunulacak konferans ve tebliğlerin tamamı ile katılımcı firmaların yer alacağı kongre kitabı verilecektir.
 • Kongre süresince üç kez öğle yemeği ve altı kez çay kahve servisi yapılacaktır.
 • Kongre merkezine çok yakın, kampus içinde Vakıflar ve Ziraat Bankası şubeleri mevcuttur.
 • Kongreyi izleyen basın mensuplarının, kongreyle ilgili her türlü bilgiyi alabilecekleri bir basın masası bulunacaktır.
 • Kongre boyunca tam donanımlı ambulans kongre merkezi önünde hazır bulunacaktır.
 • Kongreye ilişkin sosyal aktiviteler ve diğer gelişmeler kongre internet sitesinden duyurulacaktır.

ÖN KAYIT
Kongre ön kaydı elektronik ortamda www.farmatox2007.org internet sitesinden yapılacaktır.
KESİN KAYIT
Kongreye kesin kayıt, kongre katılım ücretinin Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneğinin banka hesap numarasına (Türkiye İş Bankası Ankara Dışkapı Şubesi Hesap No: 42060796832) yatırıldığına dair banka dekontunun 0 362 457 69 22 numaralı faks numarasına gönderildikten sonra yapılacak ve kayıt bilgileri katılımcıya e-posta yoluyla ve yazılı olarak gönderilecektir.
ÖZET GÖNDERME
Yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmiş bildiri özetleri www.farmatox2007.org internet sitesi aracılığıyla tamamen elektronik ortamda gönderilecektir.
YAZIM KURALLARI
Bildiri yazım kuralları www.farmatox2007.org internet sitesinde yer almaktadır.


KONAKLAMA ve ULAŞIM
Üniversitemiz otellerinde rezervasyon yaptırılmış olup, konaklama için katılımcıların Yrd.Doç.Dr. Y.Kürşad DAŞ (0 533 711 19 45; ykdas@omu.edu.tr, ykd58@hotmail.com) ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

 • OMTEL Tepe OTEL (****)

İki kişilik odalarda konaklama ücreti kişi başı 30 YTL (Kahvaltı dahil)’dir. 30 Kişilik rezervasyon yaptırılmıştır.

 • OMTEL Deniz OTEL (****)

İki kişilik odalarda konaklama ücreti kişi başı 50 YTL (Kahvaltı dahil)’dir. 30 Kişilik rezervasyon yaptırılmıştır.
Konaklama ücretinin yatırılacağı hesap no:
Vakıf Bank OMU Özel İşlem Merkezi
00158007285278710

Ayrıca yerleşkeye yaklaşık 20 km uzaklıkta Samsun şehir merkezinde otel ve misafirhaneler bulunmaktadır. Söz konusu misafirhane ve oteller ile ilgili ayrıntılı bilgi www.farmatox2007.org internet sitesinde mevcuttur. Kongre sekreteryası ile iletişime geçilmesi durumunda konaklama ile ilgili yardımcı olunacaktır.

Katılımcılar, kendi imkanları ile konaklama sağlamayı düşündüklerinde Samsun’da kalabilecekleri konaklama tesis seçenekleri:

 • Büyük Samsun Oteli (*****)

Tek kişilik oda: 55 EURO, Çift kişilik oda: 84 EURO              
Tel: 0 362 432 49 99

 • Northpoint Otel (****)

Tek kişilik oda: 65 EURO, Çift kişilik oda: 76 EURO
Tel: 0 362 435 95 95

 • Öğretmen Evi

İki kişilik oda Üye: 17.50 YTL, Kamu personeli: 20 YTL, Diğer: 22.50 YTL
Tel: 0362 431 25 46, 0362 432 38 36

 • Karayolları Misafirhanesi

Tek kişilik oda: 20 YTL
Tel: 0 362 437 14 47

 • DSİ Misafirhanesi

Tek kişilik oda: 28 YTL
Tel: 0 362 437 17 83

 • Polisevi

Tek kişilik oda: 10.5 YTL
Tel: 0 362 230 89 00


KONGRE KATILIM ÜCRETLERİ


KATILIMCI

04.06 2007 tarihine kadar

04.06 2007 tarihinden sonra

Kongre sırasında kayıt

Öğretim üyesi (Dernek üyesi)

125 YTL

150 YTL

150 YTL

Öğretim üyesi (Dernek üyesi olmayan)

150 YTL

175 YTL

175 YTL

Araştırma görevlisi/Doktora öğrencisi

100 YTL

125 YTL

125 YTL

Diğer

175 YTL

200 YTL

200 YTL

 

ÖNEMLİ TARİHLER
Özet gönderme          :           30 Mayıs 2007
Tam metin gönderme :           30 Haziran 2007
Erken kayıt                 :           04 Haziran 2007