Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 

 

I. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi

22-24 Eylül 2005 ANKARA

 

KONGRE PROGRAMI

22 Eylül 2005, Perşembe

 

 

09.30-10.15

Kayıt

10.15-11.00

Açılış ve Konuşmalar

11.00-11.15

Dia Gösterisi

 

Fotoğraflarla Türkiye Panoraması

11.15-11.30

Ara

11.30-12.30

Konferans, Prof.Dr. Ferruh Dinçer

 

Türkiye'de "Veteriner Farmakoloji"

 

- Zaman Dizinsel Bir Yaklaşım-

12.45-13.30

Öğle Yemeği

 

 

1.Oturum

 

 

Başkanlar: Prof.Dr. Sezai Kaya, Doç.Dr. Halis Oğuz

13.30-13.45

Ankara Piyasasında Satılan Bazı Meyve Sularında Sentetik Piretroid Kalıntı Durumunun İncelenmesi

 

Yıldırım Cesaretli, Sezai Kaya

13.45-14.00

Bursa'da Yoğun Araç Trafiği, Sanayi, Kentleşme ve Tarımsal Faaliyetlerin Etkileri Bakımından Yem Bitkilerinde Kadmiyum ve Kurşunla Kontaminasyon

 

Firdevs Mor, Selahattin Ceylan

14.00-14.15

Bursa'daki Süt ve Süt Ürünlerinde Aflatoksin M1 (AFM1)

 

H.Hüseyin Oruç

14.15-14.30

Konya'da Bulunan Yem Fabrikalarından Toplanan Mısır Hammaddelerinde Fumonisin B1 Varlığının Araştırılması

 

Murat Bayezit

14.30-14.45

Ara

 

 

2.Oturum

 

 

Başkanlar: Prof.Dr. İbrahim Pirinçci, Doç.Dr. Muammer Elmas

14.45-15.00

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı'nda Besin ve Çevre Kirliliği Üzerine Araştırmalar

 

Selahattin Ceylan, Songül Sonal, H.Hüseyin Oruç, Orhan Yılmaz

15.00-15.15

Türkiye'de Yetiştirilen Kültür Balıklarında Bazı Organik Klorlu Pestisidler ve Poliklorlubifenillerin Araştırılması

 

Feride Koç, Yasemin Gürel, Yusuf Yiğit, Yavuz Kürşad Daş, Fikrullah Kısa

15.15-15.30

Ankara Piyasasında Satılan Sütlerde Bazı Antibiyotik Kalıntıları

 

Füsun Karaçal, Sezai Kaya

15.30-15.45

Türkiye’de 2001-2002 Yılları Arasında Zehirlenme Vakaları

 

Rauf Akkaya, Yasemin Gürel, Feride Koç, Yusuf Yiğit, Yavuz Kürşad Daş, Ayşin Başsatan Yorulmaz, İlknur Karakurt

15.45-16.00

Ara

 

 

3.Oturum

 

 

Başkanlar: Prof.Dr. Bünyamin Traş, Prof.Dr. Gürdal Dağoğlu

16.00-16.15

Measurement of Cholinesterase Activities of Four Indigenous Wild Birds by an Electrometric Method

 

Ashraf Alias, Fouad Mohammed

16.15-16.30

Türkiye'de Üretilen İlk Veteriner İlacı: Distofajin

 

Rahşan Özen

16.30-16.45

Balıklarda İlaç Kullanımı

 

Abdurrahman Aksoy, Oğuzhan Yavuz

16.45-17.00

Dimyat'taki Pirinç Evdeki Bulgur

 

Abdullah Özen

19.00

Akşam Yemeği

 

 

23 Eylül 2005, Cuma

 

 

4. Oturum

 

 

Başkanlar: Prof.Dr. Hidayet Yavuz, Prof.Dr. Orhan Yılmaz

09.00-09.15

Deltametrinin Farelerde Lipid Peroksidasyon Üzerine Etkileri

 

Ender Yarsan, Ali Bilgili, Murat Kanbur, Sefa Çelik

09.15-09.30

Ratlarda Gentamisin Tarafından Oluşturulan Böbrek Hasarı ve Oksidatif Stres Üzerine Likopenin Etkileri

 

İzzet Karahan, Ahmet Ateşşahin, Seval Yılmaz

09.30-09.45

Dimetilbenz(A)Anthrasen Verilen Dişi Ratlarda Plazma Malon-dialdehit Düzeyleri Üzerine D-Limonenin Etkisi

 

Sadettin Tanyıldızı, Kadir Servi, Gürdal Dağoğlu, Osman Çiftçi, Fatih Sakin

09.45-10.00

Bıldırcınlara Diyetle Tek Başına ve Hidrate Sodyum Kalsiyum Alumino Silikat ile Birlikte Verilen Aflatoksinin Doku Malondialdehit Düzeyi Üzerine Etkisi

 

Gökhan Eraslan, Bilal Cem Liman, Murat Kanbur, Berrin Kocaoğlu Güçlü, Şule Altınordulu

10.00-10.15

Ara

 

 

5. Oturum

 

 

Başkanlar: Prof.Dr. Songül Sonal, Doç. Dr. Abdurrahman Aksoy

10.15-10.30

Ratlarda Fenfluraminin Kan ve Doku Serotonin (5-Hidroksi-triptamin) Düzeyleri Üzerine Etkileri

 

İbrahim Pirinçci, Ahmet Ateşşahin, İzzet Karahan

10.30-10.45

Farklı Dezenfeksiyon Kombinasyonlarındaki Etkin Maddelerin Kuluçkalık Yumurta Kabuğuna Geçmesi ve Civciv Çıkma Oranı Üzerine Etkileri

 

Ruhtan Başkaya, Yusuf Şanlı

10.45-11.00

Türkiye'de Ruhsatlı Bazı Veteriner Antibakteriyel İlaç Spesiya-litelerinin (Aminoglikozidler ve Sülfonamidler) Etken Madde İçerikleri ve Bazı Saklama Şartlarının Bu Düzeylere Etkisi Üzerine Çalışmalar

 

Ş.Ege Hişmioğulları, Ender Yarsan

11.00-11.15

Ankara Tavşanlarında İki Farklı Dozda Damar İçi Uygulama Sonrasında Fluniksin Megluminin Farmakokinetiğinin Belirlenmesi

 

Muammer Elmas, Kamil Üney, Ayşe Karabacak, Enver Yazar

11.15-11.30

Ara

 

 

6. Oturum

 

 

Başkanlar: Prof.Dr. Emine Baydan, Prof.Dr. Saadettin Tanyıldızı

11.30-11.45

Yumurta Tavuklarına Uygulanan Gentamisinin Yumurtaya Geçiş Düzeylerinin Belirlenmesi

 

Ayhan Filazi, Tansel Şireli, Özgür Çadırcı

11.45-12.00

Damar İçi Yolla Verilen Serbest ve Lipozomal Ampisilinin Kan Farmakokinetik Profillerinin Karşılaştırılması

 

Yavuz Osman Birdane, Ahmet Levent Baş

12.00-12.15

Koyunlarda Netobimin Metabolitlerinin Plazma Dağılımları, Dışkı Atılımları ve Oluşan Albendazol Sulfoksit Metabolitinin Enantiospesifik Dağılımı

 

Cengiz Gökbulut, Veli Y. Çırak, Bayram Şenlik

12.15-12.30

Fluniksin Megluminin Sağlıklı ve Endotoksemik Tavşanlara Damar İçi Uygulama Sonrası Farmakokinetiği

 

Muammer Elmas, Enver Yazar, Kamil Üney, Ayşe Karabacak

12.45-13.30

Öğle Yemeği

 

 

7. Oturum

 

 

Başkanlar: Prof.Dr. Oya Keleş, Doç.Dr. İzzet Karahan

13.30-14.00

Konferans, Prof.Dr. Sezai Kaya

 

Gıdalarda Veteriner Hekimliği İlaçları ile İlgili Kalıntı Sorunu

Türkiye’de Veteriner Hekimliği İlaçlarının Dağıtım ve Kontrolü

14.00-14.30

Konferans, Prof.Dr. Bünyamin Traş

 

Biyoeşdeğerlilik

14.30-14.45

Ara

8. Oturum

 

 

Başkanlar: Prof.Dr. Süleyman Şener, Prof.Dr. Ayhan Filazi

14.45-15.00

Organik Hayvansal Üretimde İlaç Uygulamaları

 

Selim Sekkin

15.00-15.15

Piperonil Bütoksid ve Tetramethrin Kombinasyonlarının Bazı Sentetik Piretroid İnsektisidlerin Karasinek (M.domestica L. Diptera: Muscidae) Popülasyonları Üzerindeki Biyolojik Aktivitelerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

 

Galip Çakır, Oğuzhan Yavuz, Öner Koçak

15.15-15.30

Danofloksasinin İn Vitro Rat Myometriyumu Üzerine Etkisi

 

Haki Kara, Kadir Servi, Yaşar Akar

15.30-15.45

Çevredeki Antibakteriyel Maddeler

 

Murat Cengiz

15.45-16.00

Ara

 

 

9. Oturum

 

 

Başkanlar: Prof.Dr. Kadir Servi, Doç.Dr. Ender Yarsan

16.00-16.15

Uzun Süreli Klomifen Sitrat Tedavisinin Dişi Sıçan Genital Sistemi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

 

Mehmet Özdemir, A.Serhan Cevrioğlu, F.Hüsniye Dilek

16.15-16.30

Farelerde Maleik Hidrazid ve Etefonun Tek ve Kombine Haldeki Subkronik Toksik Etkilerinin Araştırılması

 

Selma Yazar, Emine Baydan

16.30-16.45

Tavşan Trakeası Üzerine Levamizolun Etkisinin Tek Başına ve Triklorfonla Birlikte Araştırılması

 

Ebru Yıldırım

16.45-17.00

Köpeklerde Agresyonun Mekanizması ve Tedavisi

 

Ömer Kalkanlı

17.00-17.15

İki Sığırda Görülen Akut Nitrat Zehirlenmesi Olgusu

 

Mustafa İssi, Yusuf Gül, Ahmet Ateşşahin, İzzet Karahan

17.15-18.00

Dilek, Temenniler.

Bir Sonraki Kongre Yeri ve Tarihinin Belirlenmesi

19.00

Akşam Yemeği

 

 

Posterler

 

Tüm posterler sabah 08.30 ve öğleden sonra 12.30’da yerleştirilmeli, araştırıcılar özellikle Kahve aralarında olacak şekilde posterlerin başında bulunmalıdır. 

 

23 Eylül 2005, Cuma Sabah (09.00-12.00)

F.K Mohammed, F.T Abachi, T.A. Al-Talib

Preparation of 7.5% Injectable Solution of The Anthelmintic Tetramisole 

Mohammed Abdul-Aziz Kadir, Tawfiq Ibrahim Al-Alousi, Diab A. Al-Sawah,

Comparison Between the Efficacy of Different Medical Herbs on Cryptosporidium Spp.

 Yıldırım Cesaretli, Dinç Eşsiz, Nilgün Otogeçim, Sezai Kaya

Türkiye Ulusal Zehir Danışma Merkezi Kayıtlarına Göre 1995-2004 Yıllarında Veteriner İlaçları ile Meydana Gelen Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi

Cengiz Gökbulut, Ferda Akar

Merkeplere Ağız Yolu ile Uygulanan Oksfendazol, Fenbendazol ve Albendazol'ün Farmakokinetikleri ve Dışkı Atılımları

Yavuz Osman Birdane, Mehmet Emin Büyükokuroğlu, Fatih Mehmet Birdane, Mustafa Kabu, Hidayet Yavuz

Melisa Officinalis'in (Oğulotu) Analjezik Etkinliği

Ender Yarsan, Gökhan Eraslan, Dinç Eşsiz

Minikolon Tekniği ile Aflatoksin Analizi

Fatma Şahindokuyucu, Ali Bilgili

Sağlıklı ve Koksidiyozlu Etlik Piliçlerde Sülfakinoksalinin Farmakokinetiği

Fatma Şahindokuyucu, Ali Bilgili

Sağlıklı ve Koksidiyozlu Etlik Piliçlerde Sülfakinoksalinin Doku Yoğunlukları

 Musa Gençcelep, Lovman.Aslan, Ali Şahin, Nihat Şındak

Sığırlarda Propofol Anestezisinin Bazı Parametrelere Etkisi

 Yasemin Coşkun, Sezai Kaya

Türkiye'de Amoksisilin İçeren Müstahzarların Etlik Piliçlerde Farmakokinetiğinin Araştırılması

 Dinç Eşsiz, Sezai Kaya, Zeliha Gül Değim

Ampisilin ve Ampisilin+Beta-Siklodekstrin Kompleksinin Etçi Piliçlerdeki Farmakokinetiklerinin Karşılaştırılması

 Cavit Kum, Cengiz Gökbulut, Ferda Akar, Şükrü Kırkan, Selim Sekkin

Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Enterococcus seriolicida İzolasyonu ve Etkili Antibakteriyel Sağaltım Seçeneğinin Belirlenmesi

 Arif Kurtdede, Kerem Ural, Çağrı C. Cıngı, M.Çağrı Karakurum, Ali Evren Haydardedeoğlu

Diabetes mellitus'lu bir Kedide Sağaltımda Glargin'in Kullanımı ve Uzun Dönem Monitorizasyon

 Asım Kart, Kürşad Yapar, Mahmut Karapehlivan, Metin Öğün, Mehmet Çitil

Gentamisin Uygulanan Farelerde L-Karnitinin Karaciğer Dokusundaki Koruyucu Etkisinin Araştırılması

 Hanefi Özbek, Orhan Yılmaz

Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Eterik Yağının Anti-inflamatuvar Etkinliği ve ÖD50'si

 Tülay Bakırel, Oya Keleş, Süheyla Karataş, Mukaddes Özcan, Gülhan Türkmen, Akın Candan

Linear Alkilbenzen Sülfonatın (LAS) Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Spesifik Olmayan Savunma Mekanizmaları Üzerine Etkisi

 Öcal Sırmatel, Mehmet Rıza Gezen, Füsun Karaçal, Fatma Sırmatel, Haldun Sumbaş

Prednol-L'nin Tavşan Testislerine Etkilerinin Dopler Ultrasonografi ve Histopatolojik Yöntemler Kullanarak Araştırılması

 Cengiz Gökbulut, Murat Boyacıoğlu, Ümit Karademir

Merkeplere Ağız Yolu ile Uygulanan Ivermektin (Equvalan® Pasta) ve Doramektinin (Dectomax®) Farmakokinetikleri ve Dışkı Atılımları

 Ayhan Filazi, Ruhtan Başkaya, Cavit Kum, Şahver Ege Hişmioğulları

Metal Concentrations in Tissues of The Black Sea Fish Mugil Auratus From Sinop-İcliman, Turkey

 Ruhtan Başkaya, Mustafa Atasever

Civil Peynirinde Aflatoksin M1 Düzeyinin Belirlenmesi 

 

23 Eylül 2005, Cuma Öğleden sonra (13.30-17.00)

 

Yıldırım Cesaretli, Naci Özer, Ebru Temel Gürsel

Türkiye Ulusal Zehir Danışma Merkezi Kayıtlarına Göre 1995-2004 Yıllarında Hayvan Sokmaları ve Isırmaları ile Meydana Gelen Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi

 Firdevs Mor, Selahattin Ceylan

Bursa'da Yoğun Araç Trafiği, Sanayi, Kentleşme ve Tarımsal Faaliyetlerin Etkileri Bakımından Sebzelerde Kadmiyum ve Kurşunla Kontaminasyon

 Özen Kurşun, Firdevs Mor

Gıdalarda Pestisid Kalıntısı ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi

 Ishraga Gaafar Ibrahim

Variation of Some Macro and Micro Minerals Concentrations in Serum and Milk of Nubian and Cross bred (Nubian x Saanen) Goats According to Physiological State

 Saner Demircioğlu, Ayhan Filazi

Türkiye'de Üretilen Kırmızı Biberlerde Mikotoksin Kalıntılarının Araştırılması

 Şeyda Ergin, Ayhan Filazi

Ankara Piyasasında Satılan Sütlerde Antibiyotik Kalıntı Durumunun Belirlenmesi 

Mehmet Şafak, Ender Yarsan

Klorprifos ve Lambda-siyalotrin'nin Subakut ve Subkronik Dönemde Farelerde Lipid Peroksidasyon Olayı Üzerine Etkileri

Asım Kart, Kürşad Yapar, Mahmut Karapehlivan, Mehmet Çitil

Farelerde Gentamisinin Nefrotoksik Dozda Uygulanmasının Plazma MDA, GSH ve Total Sialik Asit Düzeylerine L-Karnitinin Etkisinin Araştırılması

 Abdurrahman Aksoy, Şahan Saygı, Gökhan Eraslan, Hüsamettin Gül, Enis Macit, Hasan Ayçiçek, Halil Yaman

Ankara Piyasasında Tüketime Sunulan Uskumru Balığı ve Sucuklarda Histamin Düzeyleri

 Abdurrahman Aksoy, İdris Türel, M.Yavuz Gülbahar

Alabalıkların (Onchorynchus mykisis) Karaciğer ve Böbrek Dokularında Bazı Sulfonamid Türevlerinin Toksik Etkilerinin Araştırılması

 Alparslan Çevik, Ali Bilgili

Meyve Suları ve Meyve Öz Sularının Bazı Organik Fosforlu Pestisid Kalıntıları Yönünden Araştırılması

 Ayhan Filazi, Tolga Güvenç, Cavit Kum, Selim Sekkin

Farelerde Akut Amitraz Zehirlenmelerinde Patolojik Bulgular

 Seval Yılmaz, İzzet Karahan, Ahmet Ateşşahin

Sipermetrin Uygulanan Ratlarda Piruvat Kinaz Aktivitesi Üzerine Vitamin E ve Selenyumun Etkileri

 Haki Kara, Kadir Servi, Vahit Konar, Alpaslan Dayangaç

Ratlarda Kadmiyumun Neden Olduğu Oksidatif Hasara Karşı Melatonin Etkisinin Araştırması

 Sadettin Tanyıldızı, Gaffari Türk, Fatih Sakin, Osman Çiftçi

Melatoninin Boğa Semenine Ait Sperm Motilitesi ve Hyaluronidaz Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkileri

 Özcan Özkan, Cahit Ateş, Ayhan Filazi, İlhan Bozyiğit

Kısa Sürede ve Az Miktarda Telson Kullanarak Akrep Antivenomu Üretilmesi

 Oğuzhan Yavuz, Abdurrahman Aksoy

Örnek Hazırlamada Katı Faz Ekstraksiyonu Metodu

 Füsun Karaçal, Faruk Aral, Mehmet Rıza Gezen

Farelerde Arısütünün Bazı Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi

 Handan Aydın

Prazikuantel'in HPLC Yöntemiyle Saptanması

Fulya Üstün

Nitrik Oksit'in Farmakolojisi

 S. Aslı Aydın

Fluniksin Meglumin'in Genotoksisitesi'nin Değerlendirilmesi

 Seyhan Şahan, Sezai Kaya

Hidrate Sodyum Kalsiyum Aluminosilikat İçeren Yemle Beslenen Etlik Piliçlerde Enrofloksasinin Farmakokinetiği 

Erol Ayaz, İdris Türel, Nalan Özdal, H.Altan Akkan, Hanefi Özbek, İhsan Keleş

Aspiculuris Tetraptera ile Doğal Enfekte Farelerde Yerli ve Kaçak Levamizol’ün Karşılaştırmalı Etkisi

İzzet Karahan, Seval Yılmaz, Ahmet Ateşşahin, Fatih Sakin

Ratlarda Cisplatin ve Gentamisinin Kan ve Karaciğerde Oluşturdukları Oksidatif Stres Üzerine Likopenin Etkileri

 Murat Kanbur, Bilal Cem Liman, Gökhan Eraslan, Şule Altınordulu

Kayseri’de Tüketime Sunulan Kırmızı Biberlerde Aflatoksin B1’in Enzim Immunoassay (EIA) ile Kantitatif Analizi

Kürşad Yapar, Asım Kart, Mahmut Karapehlivan, Mehmet Çitil, Metin Öğün

Farelerde Gentamisin Nefrotoksisitesinde L-Karnitinin Etkisinin Araştırılması

 A.Aydın Bingöl

Metil Alkol Zehirlenmesi 

 

24 Eylül 2005, Cumartesi

Gezi-Sosyal Program (Kongre gününde talebe göre düzenlenecektir)