Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 

2011 Mehmet Akif Ersoy Yılı Anma Toplantısı
19 Mart 2011 (Diyanet Vakfı Toplantı Salonu Kocatepe/Ankara)


Prof.Dr.Ender YARSAN
TVHB Merkez Konseyi Üyesi

Sayın Bakan; Sayın Milletvekilleri; Sayın Dekanlar; Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerli Başkanları ve Temsilcileri; Saygıdeğer Katılımcılar;


Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından organize edilen “Vefatının 75. Yılında Milli Şair – Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy’u Anma Toplantısına” hepiniz Hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Değerli katılımcılar bilindiği üzere 2011 yılı Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ifadeleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Mehmet Akif Ersoy Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu yıl aynı zamanda veteriner hekimlik eğitiminin bilimsel anlamda başlangıcının 250. Yılı münasebetiyle Dünya Veteriner Hekimliği Yılı olarak da kutlanmaktadır. Her ikisinin aynı zamana denk gelmesi son derece anlamlı olmuştur. Veteriner Hekimliği insanlık tarihi kadar eski bir meslektir. Bilimsel anlamdaki eğitim ise 1762 yılında Fransa’da başlamıştır. Bu tarihten yaklaşık 80 yıl sonra 1842’de Ülkemizde ilk Askeri Veteriner Okulu açılmış; 1889 yılında ise ilk Sivil Veteriner Okulu “Halkalı Veteriner Okulu” olarak eğitime başlamıştır. Bu Okulun ilk mezunu ve Birincilikle bitiren de Merhum Mehmet Akif Ersoy olmuştur. Akif Mezun olduğu 1893 yılından başlamak üzere Osmanlı Devleti’ne bağlı Anadolu’da, Rumeli’de, Şam ve Halep Vilayetlerinde veteriner hekimlik yapmış, en son 1913 yılında Veteriner İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevinde iken kendi isteğiyle ayrılmış, bilfiil 20 sene hizmet vermiştir.

Değerli katılımcılar büyük şahsiyetler çok yönlüdürler. Bunun belki de en güzel örneklerden biri Mehmet Âkif Ersoy’dur. O samimi bir dindar ve büyük bir şair olmasının yanında, katıksız bir Türk Milliyetçisi, gerçek bir toplumcu, gerçek bir vatansever ve eylem adamı, iyi bir aile reisi, iyi bir sporcu, bizim için daha da önemlisi Okulunu birincilikle bitiren, ülkesine çok zor şartlarda hizmet eden üst düzey bir veteriner hekimdir. Bu durum biz Veteriner Hekimler için de elbette büyük bir gurur kaynağıdır. Akif’in Veteriner Hekimliği yönüyle ilgili söylenen şu söz de elbette manidardır: Doğrusu Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisinin memlekete hiçbir yararlılığı olmasaydı da sadece Mehmet Akif oradan çıkmış bulunsaydı; yine bu müessesenin iftihara hakkı olurdu…

Değerli Katılımcılar Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak biz de bu büyük insanın aziz hatırasını tanıtmak amacıyla bazı gayretler içerisinde olduk. 2008 yılında Cumhuriyet tarihimizde ilk defa Millî Şairimiz adına bir şiir yarışması düzenledik. Burada dereceye giren Şiirler bir Kitap halinde toplanarak Kamuoyuna sunulacaktır. İlan edilen “2011 Mehmet Âkif Ersoy” yılını da değişik etkinliklerle değerlendirmek amacındayız. Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından uzun süre üzerinde çalışılarak ve yoğun bir emek harcanarak “Mehmet Akif Ersoy Tanıtım Filmi” hazırlandı; bu konuda özverili katkılarından dolayı Sayın Doç.Dr.Tamay Başağaç’a ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yine Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından Akif’in Veteriner Hekimliği yönünü yansıtacak “Veteriner Hekim Gözüyle Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy Dosyası” Kitap şeklinde hazırlandı. Bu konuda da, Akademik yaşamında çok sayıda Konferansla Akif’i anlatan ve çok özverili bir çalışma sergileyen Emekli Hocamız Sayın Prof.Dr.Ferruh Dinçer’e emeklerinden dolayı özellikle teşekkür ediyoruz.


Bugünkü Anma Programı kapsamında ise konusunda deneyimli ve uzman Panelistler Merhum Akif’in farklı yönlerini bizlere tanıtacaklar ve anlatacaklardır.

“Rahmetle Anılmak
Ebediyet Budur Amma
Sessiz Yaşadım
Kim Beni Nerden Bilecek” 

Diyen Akif’i toplumumuza tanıtmak biz Veteriner Hekimlere düşen son derece önemli bir görevdir. Bu vesileyle Merhum Akif’i; O’nun Destanlaşan Şiiriyle hayat bulan Çanakkale Şehitlerimizi ve bütün Meslek Büyüklerimizi bir kez daha Rahmetle ve Saygıyla anıyor; Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz.