Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 
 

Genel I Tarihi I Kaplıcaları I Telefonlar I Gelenekler I Turizm I Alimler I Çamlıdere

ÇAMLIDERE
Çamlıdere, idari yönden Beypazarı'na bağlı bir köy iken 1898 yılında Bucak, 1916-1953 döneminde Kızılcahamam İlçesine bağlı bir Bucak olarak kalmış, 02/12/1953 yılında çıkarılan 6191 Sayılı Kanunla İlçe statüsüne kavuşturulmuştur.
İlçede;Oğuz Beylerinin isimlerini taşıyan Peçenek, Bayındır, Yahşihan gibi bazı köy isimlerine rastlanılması, keza, Peçenek Beldesinde de Selçuklular devrinden kaldığı tahmin edilen bir caminin bulunması,1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu'ya yerleşen Selçuklu Türklerinin bölgede Oğuz Beylerinin isimlerini taşıyan köyler kurdukları sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Çamlıdere Sosyal Yapı
Çamlıdere ilçe merkezinde Peygamberimiz Hz.Muhammed'in manevi evladı Ömer-ül Faruk'un 4 ncü soyundan gelen Şeyh Ali Semerkandi Türbesi mevcut olup, Peçenek Beldesinde de Selçuklular dönemine ait bir cami bulunmaktadır.
Çamlıdere ilçesi doğal güzellikleri, ormanı, temiz havası,Çamkoru ve Aluçdağı gibi çok sayıdaki piknik ve mesire yerleri ile Başkentimiz Ankara'nın akciğeri konumundadır. Özellikle yaz aylarında ilçe dışından çok sayıda vatandaş günlük piknik amaçlı olarak ilçemize gelmektedir. Bunun yanı sıra son yıllarda üyeleri ilçe dışındaki vatandaşlardan oluşan 30-70 konutluk siteler halinde dağ-yayla evleri yapı kooperatifleri kurulmuş ve bunlardan bir çoğunun inşaatı tamamlanarak iskana açılmıştır. Bu konudaki taleplerin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda ilçede iç turizme yönelik otel, eğitim ve dinlenme tesisleri ve spor kulüplerinin kamp yapabileceği spor komplekslerinin yapılarak bu tür yatırımların gerçekleştirilmesi halinde yayla turizminin ilçeye ve ekonomisine katkısı çok büyük olacaktır.
İlçe, sosyal ve kültürel etkinlikler yönünden zayıf bir bölge olup,bu durum ilçenin sosyal yaşantısını olumsuz yönde etkilemektedir. Halkın temel geçim kaynağını;orman işçiliği ve istihsalleri ile hayvancılık, küçük çapta ticaret ve el zanaatları oluşturmakta olup,işsizlik oranı yüksek durumdadır.
İlçe halkının 80'i konut sahibi olup, % 20'si kiracı durumundadır. Özellikle ilçeye dışarıdan atanan kamu personeli açısından kurumların yeterli sayıda lojmanlarının bulunmayışı nedeniyle konut sıkıntısı çekilmektedir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmet binası ve lojman durumları olarak İlçemizde 1979 yılında hizmete girmiş bulunan 3 katlı Hükümet Konağı mevcut ise de hali hazır durumu ile ihtiyaca cevap verememekte, Hükümet Konağına 1 kat daha ilave yapılması gerekmektedir.
Jandarma Komutanlığı, Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, Müftülük ve Özel İdare Müdürlüğü Hükümet Konağı dışında kendi kurumlarına ait binalarda hizmet vermekte, İlçe Emniyet Amirliği, Kadastro Müdürlüğü ve Halk Kütüphanesi'nin hizmet binaları bulunmayıp, Belediye' ye ait binalarda kiralamak suretiyle hizmet vermektedirler. Çamlıdere Adliyesi ve İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası ve lojman yapımı için İlçe merkezinde yeterli miktarda arsa tahsisi yapılmıştır. İlçedeki var olan hizmet binası ve konut sıkıntısının göz önünde bulundurularak Adliye ve Emniyet Amirliği hizmet binası ve lojmanlarının yapılması halinde ilçedeki konut sorunu önemli bir ölçüde giderilmiş olacaktır. İlçemizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kaymakamlık, İlçe Jandarma Komutanlığı,Özel İdare, Sağlık Grup Başkanlığı, Müftülük, Malmüdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, PTT İşletme Merkezi Müdürlüğü ve T.C. Ziraat Bankası'nın lojmanları mevcut olup, ihtiyaca cevap verecek durumdadır. Ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 1980 yılında 4'er dairelik 2 sosyal konut yaptırılmış, İlçemiz Belediyesine devredilerek ihtiyaç sahiplerine tahsisleri yapılmıştır.
İlçede son yıllarda üyeleri İlçe dışındaki vatandaşlardan oluşan 23 adet Yapı Kooperatifi kurulmuş ve bu kooperatifler tarafından 30-70 konutluk siteler halinde dinlenme amaçlı dağ evleri yapılmaktadır. Söz konusu kooperatiflerden 3'nün inşaatları tamamlanarak iskan ruhsatları verilmiş, diğer kooperatiflerin inşaat çalışmaları devam etmektedir.
Çamlıdere Köyleri
İlçeye bağlı 39 köyde yerleşim genel olarak toplu olup, dağınık köy tiplerine pek rastlanılmaz. Yolsuz, elektriksiz ve telefonsuz köy bulunmamakla birlikte köylerin tamamında da kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır.

İlçeye Bağlı Köyler, Köy Nüfusları ve İlçe Merkezine Olan Uzaklıkları
Köyün Adı Nüfusu İlçe Merkezine
(Uzaklığı (km)
Ahatlar Köyü 62 10
Alakoç Köyü 199 11
Atça Köyü 113 10
Avdan Köyü 174 8
Avşarlar Köyü 47 5
Bardakçılar Köyü 47 7
Buğralar Köyü 309 15
Çamköy Köyü 267 8
Doğanlar Köyü 280 14
Dörtkonak Köyü 552 20
Eldelek Köyü 206 13
Elmalı Köyü 431 16
Elören Köyü 105 18
Kuşçular Köyü 141 8
Kuyubaşı Köyü 35 10
Meşeler Köyü 85 3
M.Ağacin Köyü 243 8
Müsellim Köyü 97 14
Örenköy Köyü 116 6
Pelitçik Köyü 181 10
Tatlak Köyü 217 11
Akkaya Köyü 50 28
Bayındır Köyü 214 18
Bökeler Köyü 218 16
Çukurören Köyü 354 35
Dağkuzören Köyü 191 30
Doğancı Köyü 77 15
Doymuş Köyü 123 16
Elvanlar Köyü 206 15
Gümele Köyü 37 26
Güney Köyü 129 38
İnceöz Köyü 68 8
Osmansin Köyü 474 30
Ozmuş Köyü 117 28
Sarıkavak Köyü 232 10
Yahşihan Köyü 201 12
Yediören Köyü 122 25
Yılanlı Köyü 167 23
Yoncatepe Köyü 165 24
Çamlıdere Ekonomi
Tarım , Sanayi , Ticaret ve Diğer Sektör Bilgileri

Çamlıdere İlçesi geçmişte günümüzde ekonomik yönden kalkınmamış bir İlçedir. Tarım alanlarının verimsiz ve yetersiz olması, ana yolların güzergahının ilçemizden geçmemesi ve orman ürünleri haricinde kayda değer başka bir ekonomik kaynağın olmaması nedeniyle ilçe il merkezine yoğun göç vermektedir. İlçedeki tarım ve hayvancılık iptidai bir şekilde uygulanmakta olup ekonomik bir değer ifade etmemektedir.
İlçenin Ankara'ya yakın olması, Ankara'da çok sayıda Çamlıdereli'nin oluşu ve hemşehri hukuku nedeniyle vatandaşlarımızın Ankara ile sıkı bir bağlantısı olmakta,en basit ihtiyaçlarını dahi oradan temin etme cihetine gidilmektedir.
Bu durum İlçede ticaretin gelişmemesinde en büyük etken olarak ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki olumsuz etkinlerden dolayı İlçe ekonomik yönden üretici durumda olmayıp,tüketici durumdadır.

Sanayi , Tarım ve Hayvancılık:
Çamlıdere İlçesinde küçük kereste atölyeleri, sobacı, demirci, elektrikçi gibi küçük işyerlerinin haricinde önemli bir sanayi kuruluşu bulunmamaktadır
İlçe arazisinin 42500 hektarı orman alanı, 11678 hektarı kıraç tarla arazisi, 7915 hektarı tarıma elverişsiz arazi, 480 hektarı sebzelik ve meyvelik arazidir. Tarıma elverişli sulak ve verimli arazinin yok derecede az olması nedeniyle tarım pek gelişmemiştir. Tarım ürünleri olarak buğday, arpa, yulaf, fiğ, fasulye, armut, elma, ceviz ve erik gibi tarım ürünlerinin ekim ve üretimleri yapılmakta ise de elde edilen mahsul İlçe ihtiyacını karşılayacak durumda değildir.
Çamlıdere ilçesinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 1997 yılından bu yana uygulanan projeler ile 80 çiftçi aileye 400 adet arı kovanı, 40 çiftçi aileye 1 er adet olmak üzere Holstein ırkı süt ineği, 125 çiftçi aileye 982 adet koyun, 945 çiftçi aileye 4734 adet hindi palazı, 46 çiftçi aileye 2500 adet ceviz fidesi dağıtımı yapılmış olup, bu projelerin uygulanmasına devam edilmektedir. Ayrıca proje bedelleri Ankara İl Özel İdare bütçesinden karşılanarak Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünce özellikle köylerimizde olmak üzere bahçe, sera, hububat ve yem bitkileri gibi demostrasyon çalışmaları yapılmaktadır.

İlçemizdeki Mevcut Kooperatifler ve Çalışma Alanları :
1980 yılında ilçemizde 2521 Sayılı Çamlıdere Tarım Kredi Kooperatifi kurulmuştur. Söz konusu kooperatif tarafından çiftçilerimize hayvancılık,kimyevi gübre,tarımsal araç gereç ve genel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kredi verilmekte olup, anılan kooperatifin 833 üyesi bulunmaktadır.
Diğer kooperatifler olarak 15 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi mevcut olup, bu kooperatiflerimiz genelde orman işçiliği ve orman istihsali gibi alanlarda faaliyet göstermektedirler.
2001 yılı içerisinde orman işçiliği ve orman istihsallerinde çalışan 245 kişi olmak üzere geçici işçi ve köylülere toplam 544.578.000.000 TL ödeme yapılmıştır.
İlçemizde T.C. Ziraat Bankası ve Halk Bankası olmak üzere iki adet banka şubesi mevcut iken Halk Bankası Şubesi 01 Mart 2002 tarihi itibariyle kapatılmıştır.
Fuar,sergi ve panayır gibi herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.
İlçenin nüfusu 1997 Genel Nüfus Sayımına göre köyleri ile birlikte 20.992 iken, 2000 Genel Nüfus Sayımına göre 15.339'a düşmüş,ilçe merkezinin nüfusu ise 9.036 olarak tespit edilmiştir.
1960'lı yıllarda ilçe nüfusu 20.656 iken, günümüzde yaşanan nüfus azalması ilçede sürekli bir göç olayının yaşandığını ortaya koymaktadır. Nüfusun önemli bir bölümünü 50 yaşın üzerindekiler oluşturmakta olup genç ve aktif nüfusun başta Ankara olmak üzere çeşitli il ve ilçelere göç ettikleri tespit edilmiştir.
İlçe halkı Türk ve Müslüman olup, herhangi bir mezhep ayrılığı bulunmamaktadır.
ŞEYH ALİ SEMERKANDİ
Çamlıdere kabristanında bulunan türbesinde mütevellileri, halifeleri ve gönüldaşları ile yatan Şeyh Ali Semerkandi Hicri 720, miladi 1300 senesinde İsfahan'da doğdu.
Hz. Ömer'in dördüncü batından torunudur. Peygamberimiz (S.A.V.)'e ulaşan bir akrabalığı vardır. Babası Yahya Efendidir.
Daha küçük yaşlarda kendisini çok iyi yetiştiren Şeyh Ali Semerkandi, kendisini Allah Teala hazretlerinin yoluna adadı. Manevi iklimde yetişti, pişti kemale erdi ve veliler ordusuna katıldı. Mekke ve Medine'ye seyahat etti, Çin Hindi'ne gitti. Soma İsfahan'a döndü.
Her türlü ilme vakıf olan Şeyh Ali Semerkandi, İslam dünyasında tanınıp ün kazandı. Manevi irşatla görevlendirilerek Diyar-ı Ruma (Anadolu'ya) hicret etti. Konya ve Kararnana geldi. Karaman beyi dahil olmak üzere bir çok devlet erkanına nasihat ve dersler verdi.
Anadolu"da pek çol<. bntlere seyahat etti. Alanya ve çevresine gitti.
Soma Örenşar'a (Eskipazar) geldi. Osmanlı devletinin merkezi olan Bursa'ya götürüldü. Bursa' da padişah, vezirler, ulema ve ahali ile görüştü. Tekrar Örenşar'a geri dönen Şeyh Ali Semerkandi dünya makam ve meta'ında gözünün olmadığını her kesime hissettirdi. Örenşar' dan ayrılarak Kızılcahamam'a bağlı Çatak köyüne geldi.
Burada mütevazı ve sade yaşayışı ile Anadolu'da keramet ehlinden mübarek bir kişi olarak tanındı.
İslam' a ve insanlara hizmet aşkı ile yanan Şeyh Ali Semerkandi müsait bir zamanda evlendi. Çamlıdere'ye geldi ve ömrünün geri kalan kısmını geçirmek üzere buraya yerleşti.
"Şifalı Mübarek Çekirge Suyu" (Sığırcık Suyu) bir ibret harikası olan "Sacayağı" gibi keramet alametleri pek çok hatırasını bırakıp, Hicri 862 Miladi 1457 senesinde 142 yaşında Çamlıdere'de vefat etti.
Bazı yerlerde Şeyh Ali Semerkandi adını taşıyan türbeler varsa da, bunlar merhumun namı ile yaşamış halifeleri veya isim benzeri başka mübarek zatlardır. Yahut da seyahat ettiği zamanlarda ikamet ettiği yerlerdeki makamı (merhwna hürmeten) temsili türbe olarak yad edilmektedir.
Şeyh Ali Semerkandi hayatı> Alem-i İslam' a hizmet aşkı içinde seyahat ve mücadelelerle geçmiştir. O'nun pek çok yerde tanınması, ün yapması yaşadığı dönemde meşhur bir veli olduğundandır.
------------------------------------------------------------------
Kaynaklar
: Halil İbrahim YILDIZ. Ayrancı Lisesi Tarih Öğretmeni. Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi Sempozyumu. 21-22 Ekim 1995. ttp://www.ankara.gov.tr