Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 
 

Genel I Tarihi I Kaplıcaları I Telefonlar I Gelenekler I Turizm I Alimler I Çamlıdere

Kızılcahamam Tarihi
Kızılcahamam İlçesinin kuruluş tarihi ile ilgili olarak elde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak ilk bilinen ilçe merkezi bugünkü Demirciören köyü yerleşim yeri olup, kayıtlarda Yabanabat olarak geçmektedir. Yörede bulunan Hitit devri kalıntıları göz önünde tutulursa bölgenin yerleşim yeri olarak tarihinin M.Ö.' ki dönemlere dayandığı anlaşılmaktadır. M.Ö.12. y.y.' larda Friglerin Yabanabat'ı Kuzeyden Güneye bölen Kirmir Çayı boylarına yerleştikleri sanılmaktadır. Daha sonra Yabanabat yerleşim yerinin Roma İmparatorluğunun eline geçtiği, bugünkü Güvem ile Çeltikçi bucakları dolayındaki Roma kalıntılarından anlaşılmaktadır. 1071 Malazgirt zaferi ile Türklerin Anadolu'ya yayılmaya başlaması dolayısıyla Yabanabat'ın da bu tarihi müteakip Selçuklu İmparatorluğuna geçtiği bilinmektedir. İlçe merkezi 1880 yılında Pazar Bucağına nakledilmiş, 1915 yılında ise yol güzergahı olması gözetilerek bugünkü Kızılcahamam yöresine taşınmıştır.
Kızılcahamam İlçesinde Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinden sonra Türk Oğuz boylarının yöre köylerinde yerleşip yaşadıkları, Oğuz boylarından bazılarının isimleri ile köy kurdukları görülmektedir. Halen mevcut bulunan Kızık, Kınık ve İğmir köylerinin isimleri buna örnektir. Kızılcahamam isminin yöre toprağının rengi ile yörede bulunan şifalı kaplıcalarından esinlenerek halk dilinde kullanılmaya başlandığı ve bu şekilde benimsendiği sanılmaktadır. .
Tanınmış seyyahımız Evliya Çelebi Seyahatnamesinde ; 10 gün yaban ovasında gezdiğinden ve burada 100 mamur köy gördüğünden her hafta pazar kurulduğu da bahsetmektedir. Şemsettin Sami Bey , Kamus'u Alem adlı eserinin Yabanabat kısmında şöyle demektedir. "Yabanabat, Ankara Vilayeti Sancağının kuzeyinde bir ilçe merkezi olup, doğudan ve kuzeyden Kastamonu Vilayeti, batıdan Beypazarı ,güneyden Ayaş ve güneydoğudan Çubuk kazaları ile çevrilidir .İlçe merkezi 660 nüfuslu Çorba karyesi (köyü) olup ,kaza 175 köyden ibarettir .
_________________
Kaynak: http://www.ankara.gov.tr